Robert M. wil nu wél praten over zichzelf

Merel Thie

Misschien kan Robert M. er op 1 december al terecht: forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte in Rekken. Hij wil er praten, vertelde hij gisteren aan drie raadsheren van het Amsterdamse gerechtshof. Hij zal er vertellen over zijn drijfveren, het misbruik van tientallen baby’s en zijn geweten.

Dat deed hij niet bij het Pieter Baan Centrum (PBC), de onderzoekskliniek van het ministerie van Justitie waar hij vorig jaar zeven weken werd geobserveerd. Daar zweeg hij zoveel mogelijk. Hij vertrouwde de kliniek niet, omdat die hoort bij het ministerie van Justitie. Een psychiater zou hem al na drie, vier weken verteld hebben hoe het eindadvies aan de rechtbank ging luiden: tbs.

Sinds zijn veroordeling in mei is M. flink aangekomen. Zijn strijdlust is onaangetast, bleek gisteren tijdens een regiezitting in hoger beroep. Hij zei zich neer te zullen leggen bij tbs als dat opnieuw wordt geadviseerd door „onafhankelijke onderzoekers”. Wel hoopt hij dat die behandeling dan gecombineerd zal worden met een kortere celstraf dan de 18 jaar die de rechtbank hem oplegde.

Het gerechtshof willigde M.’s wens voor nieuw onderzoek gisteren zonder uitgebreide motivering in. Ook al was bij de rechtbank door deskundigen geoordeeld dat het PBC een goede rapportage had gemaakt en de conclusies mocht trekken die het had getrokken. Daarvoor beschikte het over de opnames van de politieverhoren van M., getuigenissen van familie en bekenden en een medisch dossier over M. uit Letland. Maar geen enkele rechter vindt het prettig tbs en 18 jaar gevangenisstraf op te leggen op basis van een rapportage waaraan de verdachte niet heeft willen meewerken.

In maart moet het hoger beroep inhoudelijk starten. Ook nu zullen deuren voor pers en publiek gesloten worden als het over individuele kinderen gaat. De raadsheren van het hof zullen een selectie van de door M. gemaakte misbruikbeelden bekijken. Van één kind bestaan 2.000 foto’s en 38 films. Ouders van 45 van de 47 kinderen die advocaat Richard Korver bijstaat, willen hun spreekrecht benutten. Elf van hen willen dat Korver hun verklaring opleest.

Kinderen die door Robert M. speciaal waren uitgekozen omdat ze nog niet konden praten, kunnen dat nu wel. Richard Korver vertelde gisteren dat de kinderen nu met woorden aangeven wat ze hebben meegemaakt toen ze nog niet konden praten. Het was al bekend dat de misbruikte kinderen soms seksueel gedrag vertonen dat anders is dan het ‘gewone’ ontdekken van hun lichaam. Korver vroeg opnieuw namens de ouders om de psychologische rapporten over M. Die zouden kunnen helpen bij de verwerking. Maar het gerechtshof gaf ze niet, ter bescherming van M.’s privacy.