Nibud: minder extreme koopkrachtverschillen

Documenten uit het formatiedossier. Foto ANP

Het aangepaste regeerakkoord van VVD en PvdA leidt tot minder extreme koopkrachtverschillen dan de oorspronkelijke plannen. Zo gaan bijstandsgerechtigden er iets minder op achteruit, maar leveren ze tot 2017 in totaal nog steeds 5,2 procent in.

In de oude plannen was dat 6,4 procent. Dit blijkt uit doorrekeningen van de gewijzigde plannen door het instituut voor budgetvoorlichting Nibud die vanmiddag zijn verschenen. Deze resultaten voldoen grofweg aan de verwachtingen die eerdere doorrekeningen van het Nibud wekten.

Van 15,9 procent daling tot 5,2 procent stijging

Tussen 2012 en 2017 ziet het Nibud koopkrachtverschillen die variëren van een daling van 15,9 procent tot een stijging van 5,2 procent. In vergelijking met het oorspronkelijke akkoord leveren huishoudens maximaal 2,9 procent extra aan koopkracht in en gaan er maximaal 6,1 procent op vooruit.

Een alleenstaande met een inkomen van 75 duizend euro ging er in de vorige plannen 8,2 procent op achteruit. Bij het aangepaste akkoord is dit 2,1 procent, een verbetering van 6,1 procentpunt. Ook blijken eenverdieners er in het nieuwe regeerakkoord beter van af te komen dan huishoudens met twee inkomens.

Bijstandsgerechtigden leveren in de nieuwe plannen nog steeds flink in, maar gaan er iets minder op achteruit. Tot 2017 levert deze groep in totaal nog steeds 5,2 procent in. In de oude plannen was dat 6,4 procent.

65-plusseres leveren meer in

Ook echtparen ouder dan 65 jaar leveren meer in. Dat komt doordat aangepaste fiscale maatregelen ongunstiger voor deze groep uitwerken. Een echtpaar met AOW en aanvullend pensioen levert tussen de 0,2 en 10,4 procent in. Voor de groep ouderen met de hoogste inkomens komt dat neer op gemiddeld 467 euro per maand

Het Nibud had al een analyse gemaakt van de oorspronkelijke afspraken tussen VVD en PvdA. Daardoor konden de nieuwe plannen, waaronder het vervangen van de zwaar bekritiseerde inkomensafhankelijke zorgpremie door aanpassingen in de arbeidskorting en algemene heffingskorting, ‘vrij eenvoudig’ ook worden geanalyseerd, aldus het Nibud. Dat gebeurde op basis van honderd ‘voorbeeldhuishoudens’.

Nieuwe doorrekening na eis Kamer

Deze nieuwe doorrekening is gedaan na een eis van de partijen SP, D66, PVV en CDA. Alleen met een nieuwe berekening kan volgens deze partijen een einde komen aan de verwarring over de gevolgen voor de koopkracht. VVD en PvdA gaven hun steun aan deze eis.

Rutte verzekerde tot ruim een week geleden dat huishoudens maximaal vier procent inleveren, maar volledige duidelijkheid zou het kabinet volgens hem pas in maart kunnen geven. Daar nam de kamer geen genoegen mee.

    • Annemarie Coevert