Muiden moet zijn raadhuis verkopen

Muiden moet uit armoede zijn gemeentehuis verkopen. Om de begroting van 2013 rond te krijgen stelt het college van B en W voor het gemeentehuis aan Het Anker te verlaten. Bestuurders en ambtenaren zullen moeten verhuizen naar verschillende gebouwen die nu al van de gemeente zijn, waarvan Muiden „de verwarming en de glazenwasser al betaalt”, zegt wethouder Wimar Jaeger (Financiën, D66). Verwachte opbrengst van de post ‘afstoten gemeentehuis’: 100.000 euro, eind 2014.

Muiden heeft een begrotingstekort van 11 procent en moet bovendien van rijkswege nog 15 procent bezuinigen. „Meer dan Griekenland”, zegt Jaeger. In twee jaar tijd moet de gemeente 2,1 miljoen euro snoeien op de begroting.

Grote tegenvaller voor Muiden is dat de Kamer deze zomer de voorgenomen fusie met buurgemeenten Naarden en Bussum verbood, na bezwaren uit Bussum. Dat betekent dat Muiden (6.600 inwoners) alleen moet opdraaien voor bezuinigingen die voortvloeien uit de rijksbegroting. Maar ook, zegt wethouder Jaeger, voor kosten die voortkomen uit de bijzondere positie van Muiden: een kleine gemeente in de Randstad die moet meedoen aan grootstedelijke projecten. Zo moet Muiden bijvoorbeeld meewerken aan bestemmingsplannen rond de verbredingen van de rijkswegen A1 en A6 waarvoor ze interim-ambtenaren moeten inhuren.

Jaeger zegt dat hij „heel simpel” in de begroting zocht naar posten van 100.000 euro of meer waarop kon worden bezuinigd. Dat was het gemeentehuis.