Geen Nederlandse steun voor verzoek Palestijnen

Nederland zal het verzoek van de Palestijnse Autoriteit een opgewaardeerde waarnemersstatus bij de VN te verkrijgen niet steunen. Dit heeft minister Timmermans de Tweede Kamer gisteren in een brief laten weten. Een motie van D66 met het verzoek dit alsnog te doen, kreeg alleen de steun van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren en werd zodoende verworpen.

Timmermans schrijft dat tegen de door de Palestijnen gewenste statuswijziging „als zodanig geen juridische bezwaren bestaan”. Maar de effecten van zo’n stap zijn volgens hem „per saldo negatief’’. Hij verwacht dat de indiening van de resolutie later deze maand in de Algemene Vergadering „niet bevorderlijk” zal zijn voor het vredesproces. Hij doelt daarmee op reacties van Israël en vanuit het Amerikaanse Congres. Dit laatste zou mogelijk kunnen leiden tot „financiële repercussies” voor de Palestijnen.

Binnen de EU wil Nederland zich sterk maken voor een gezamenlijk standpunt dat er toe leidt dat de EU-landen zich bij de stemming zullen onthouden. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken vergaderen hier maandag over. In de Tweede Kamer zei Timmermans gisteren dat er sprake is van een „politieke afweging” en dat hij „geen enkel principieel bezwaar” heeft tegen een statusverhoging van de Palestijnen.

Als Kamerlid stemde Timmermans in juli net als de rest van de PvdA-fractie nog voor een motie van de SP waarin werd gevraagd om het verzoek van de Palestijnse Autoriteit te omarmen. Kamerlid van Bommel van de SP verweet Timmermans dan ook „draaikonterij”. Het verschil met een paar maanden geleden is volgens Timmermans dat de Amerikaanse president Obama inmiddels is herkozen en er nu meer kansen zijn op Amerikaanse initiatieven om vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen.