Geen juristen meer in de RvdJ

De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) wil in 2013 zijn werkwijze aanpassen. Dit heeft het bestuur van de Raad vandaag bekend gemaakt.

Zittingen van de Raad worden voortaan voorgezeten door journalisten en niet meer door juristen. Ook zal de RvdJ alleen nog klachten in behandeling nemen over media die de Raad erkennen. Ten slotte wil de RvdJ drie nieuwe, beknopte criteria gaan hanteren om daarmee een oordeel te vellen over ‘behoorlijke’ journalistiek.

De veranderingen binnen de Raad komen voort uit kritiek die het afgelopen jaar werd geuit op de RvdJ. In april noemde Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra in een artikel de Raad ‘een juridisch orgaan’. Hij pleitte ervoor geen advocaten meer toe te staan bij de zittingen van de Raad. Ook gaf dagblad Het Parool te kennen niet langer te willen verschijnen voor de RvdJ. Volgens deze krant werd de Raad misbruikt door klagers die een klachtzaak beschouwen als een ‘inkijkoperatie’ voor een civiele procedure.