‘Biogasinstallaties verwerken vaak illegaal afval’

In biogasinstallaties wordt op grote schaal illegaal afval verwerkt. De politie waarschuwt in het televisieprogramma KRO Reporter dat dit tot ernstige bodemverontreiniging kan leiden, meldt de NOS vanochtend.

Nederland telt ongeveer honderdvijftig biogasinstallaties of biovergisters. Daarin wordt onder meer mest gft-afval vergist om groene stroom op te wekken. Tussenhandelaren leveren echter ook dierlijk materiaal aan en beweren dat het om plantaardig materiaal gaat. Hiervoor vervalsen ze onder meer documenten. Dat zou uit een recent politieonderzoek blijken.

De tussenhandelaren doen, volgens een intern rapport dat het programma in handen kreeg, alles om snel geld te verdienen. De politie wil dat er extra toezicht op de installaties komt.

“Als het toezicht niet wordt versterkt, is het risico aanwezig dat we dadelijk hele rare dingen op het land vinden of ontdekken dat er mensen ziek worden of doodgaan als gevolg van crimineel gedrag.”

… zegt politiecommissaris Roel Willekens in het programma. Hij is landelijk programmamanager milieu bij de politie.