Wat koop ik op de PAN voor...

...minder dan € 1.000

Zuid-Italiaans terracotta vrouwenkopje uit de tweede eeuw voor Christus. Te koop bij kunsthandel Mieke Zilverberg voor 875 euro. Ze heeft haar kleding, een himation, over haar hoofd getrokken, zodat het haar voor een groot deel bedekt is, maar de oren vrijlaat. Haar hoofd neigt een beetje naar links, waardoor beweging gesuggereerd wordt, typisch voor de Hellenistische periode, waarin dit beeldje is vervaardigd.Inl: www.miekezilverberg.com