Tips voor Crossing Border, vrijdag

None

Crossing Border is een festival over muziek, film, literatuur en beeldende kunst in Den Haag, Enschede en Antwerpen t/m 18 nov. Zie: crossingborder.nl

Pieter Boskma

De romantische dichter Pieter Boskma heeft de bezwerende voordracht van een ouderwetse predikant. In zijn dit jaar verschenen bundel Mensenhand leunt hij lyrisch op Gorter, vermengd met hedendaags idioom: „Petje af!”

20.30 u, NT-gebouw, Den Haag