Timmermans: grote zorg over escalatie

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) heeft „grote zorg over de snelle escalatie van geweld in de Gazastrook”. In een verklaring naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen roept hij alle partijen op „het geweld te staken en kalmte te bewaren”. Volgens Timmermans is de druk op de regio elders al „uiterst zorgelijk en alles moet in het werk worden gesteld om het geweld in en rond Gaza nu niet uit de hand te laten lopen”.

De escalatie van geweld in dit deel van het Midden-Oosten leidde in het verleden tot spanningen in de Nederlandse regeringscoalitie. Zo stond eind 2008 de PvdA-fractie in de Tweede Kamer aanvankelijk lijnrecht tegenover toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen (CDA). Toen noemde de fractie de bombardementen die Israël eind 2008 op Gaza was begonnen bij monde van Kamerlid Martijn van Dam „buitenproportioneel”. De PvdA vormde toen samen met CDA en ChristenUnie een coalitie. Enkele weken later zwakte de PvdA-fractie dit oordeel af tot „buitensporig geweld” van zowel Israël als de Palestijnen. Een motie waarin dit werd verwoord haalde geen meerderheid.

In het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte kwam het Midden-Oosten-beleid van de nieuwe VVD-PvdA-coalitie gisteren kort aan de orde. Premier Rutte zei te hechten aan een „goede relatie” met zowel Israël als de Palestijnen. In het coalitieakkoord van het vorige kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV werd alleen Israël genoemd. De Kamer nam gisteravond met steun van VVD, PVV, CDA en ChristenUnie een motie aan, waarin het kabinet wordt opgeroepen „actief te blijven investeren in de band met Israël”.