Rekenkamer: doe meer aan klimaatbeleid

Nederland is mogelijk onvoldoende voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een vandaag verschenen onderzoek. Het gevoerde klimaatbeleid „vertoont weinig samenhang en dekt niet alle terreinen af die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering”.

Zes jaar geleden kondigde het kabinet-Balkenende een ‘brede visie’ aan op klimaatverandering. In de praktijk zijn alleen plannen uitgewerkt voor de strijd tegen overstromingen door zee- of rivierwater, en tegen een watertekort. Buiten beschouwing bleven onderwerpen als volksgezondheid, energie en natuur.

Het is volgens de Rekenkamer zaak snel maatregelen te nemen. Als dat in een laat stadium gebeurt, is de kans groot dat „de kosten daarvan veel hoger zullen uitpakken”.

De afgelopen jaren is veel kritiek geweest op het klimaatonderzoek. De Jong: „Telkens als er klimaatrapporten verschijnen, leidt dat tot veel commotie. Maar zelfs als je uitgaat van het minst dreigende scenario, moet er nog veel werk worden verzet. De extremen worden groter.”