Miauwt een kat ook als er niemand in de buurt is?

Soms klinkt het klaaglijk, dan weer is het vrolijk, maar naar wat zijn kat hem nou probeert te zeggen met al dat gemiauw, kan kattenbezitter Paulus Hulsveen van Texel alleen gissen. Hij vraagt zich af of het miauwen nog wel ergens toe dient. „Of doet een kat het voor de lol? De test daarvoor is natuurlijk: miauwt een kat ook als hij alleen is?”

„Hé hoi, ik wil iets.” Alle gemiauw komt grofweg daar op neer, aldus het boek Katten voor Dummies. Dus miauwen heeft zeker een functie: het is een vorm van communicatie, want de kat wil aandacht. Wanneer zijn baas reageert, leert een kat bovendien dat zijn aandachttrekkerij zin heeft. Dan maakt het niet uit dat het baasje misschien geen idee heeft wát hij precies zegt.

Een kat zal niet zo gauw miauwen zonder dat er iemand in de buurt is, weet Nicky Gootjes, kattenexpert en schrijfster van het boek Begrijp ik mijn kat? „Of het wel of niet voorkomt, is afhankelijk van de reden waarom de poes mauwt. We weten dat katten pas zijn gaan miauwen sinds ze als huisdieren bij mensen leven: ze hebben het ontwikkeld om met hun baasje te communiceren. Een groep wilde katten zul je niet vaak horen mauwen.” Gootjes sluit echter niet uit dat er een kat is die zonder mensen in de buurt toch mauwt: „Je ziet het wel bij oudere poezen: miauwen is dan een teken van dementie. Kennelijk hebben ze behoefte aan aandacht. Dan is de mauw een soort noodkreet.”

Katten mauwen niet alleen naar mensen, maar ook naar andere dieren, én naar hun soortgenoten. Gootjes: „Katten bezitten van nature het vermogen om te miauwen. In gevangenschap is dat uitgegroeid tot een communicatiemiddel.”

Alle katten miauwen ongeveer hetzelfde. „Maar oosterse katten hebben een veel schellere stem. Doordat zij vele jaren langer in de buurt van mensen wonen, is hun gemiauw verder ontwikkeld. Ze worden wel halve honden genoemd.”

Ja, hoe zit dat trouwens bij honden? Zijn dat ook sociale blaffers? „Ja, zij leerden het ook in gevangenschap”, zegt Nicky Gootjes. „Kijk maar naar wolven: die blaffen eigenlijk nooit.”

Ook een vraag voor deze rubriek? Mail naar vraag@nrc.nl