Kenners kiezen de Dichter des Vaderlands

De komende Dichter des Vaderlands zal zijn positie niet meer danken aan een internetverkiezing, maar aan een benoeming door een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie van „specialisten”. Die commissie bestaat uit de dichters Maria Barnas en Piet Gerbrandy, tv-maker en bloemlezer Arie Boomsma, NRC-redacteur Arjen Fortuin, schrijfster Kristien Hemmerechts en politica Mei Li Vos. Ze maken hun keuze bekend op Gedichtendag, 31 januari volgend jaar. De benoeming is voor vier jaar, de positie is onbezoldigd en herbenoeming is niet mogelijk.

Vier jaar geleden werd Ramsey Nasr, de huidige Dichter des Vaderlands verkozen door lezers, via internet. Een turbulente verkiezingscampagne ging daaraan vooraf. Juist die campagne, zo is de organiserende stichting Poetry International gebleken, schrikt veel „geschikte dichters” af zich kandidaat te stellen.

„Door zo’n campagne”, zegt de directeur van Poetry, Bas Kwakman, „gaat het niet meer om de poëzie, maar om de poppetjes”. Het is in het belang van de poëzie, meent hij, dat er een „objectieve, goed doordachte en afgewogen benoeming” komt. Op basis van „een vastgesteld profiel”.

Dat profiel onderstreept de vaardigheid „gemakkelijk” met media om te gaan. Hij of zij „is communicatief, enthousiasmerend en gedreven”. Hij moet bovenal in staat zijn „een breed publiek enthousiast te maken voor poëzie”.

Tot 31 januari bekleedt Ramsey Nasr de positie, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek, omroep NTR, Poëzieclub en NRC Handelsblad. Nasr werd gekozen via de internetverkiezing, maar verafschuwde de campagnestrijd, zegt Kwakman. „Dat vond hij het minste element van het Dichtersschap des Vaderlands.”