colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Tim Enthoven uit ‘Binnenskamers’

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Emmelien Stavast en Miriam Vieveen Eindredactie: Bianca Stigter, Paul Steenhuis en Dirk LimburgSelectie: Adinda Akkermans

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam