Economie krimpt fors - ‘Nederland presteert opvallend slecht’

Foto ANP / Roos Koole

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal fors gekrompen, meldt het CBS vanochtend. De voorlopige raming wijst uit dat de economie met 1,1 procent is gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal, een “onverwacht grote daling”.

In de eerste twee kwartalen groeide de economie nog licht met 0,1 procent. Vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de economie met 1,6 procent. Economieredacteur Melle Garschagen noemt het een onverwacht grote daling:

“Nederland dreigt voor de derde keer in een recessie terecht te komen als de economie blijft dalen. Zeker na de voorgaande kwartalen waarin de economie heel licht groeide is dit een onverwacht sterke daling. De oorzaken zijn wel aan te wijzen: consumenten besteden een stuk minder en er wordt minder geïnvesteerd en gebouwd.

Wat opvalt is dat Nederland een stuk slechter presteert dan omringende landen. De economieën van Frankrijk en Duitsland zijn heel licht gegroeid. Om het tij te keren is het zaak om vertrouwen en zekerheid te bieden aan de consument, maar dat is moeilijk direct te bereiken. Een middel dat de overheid daarvoor heeft is het beperken van de bezuinigingen.”

Werkloosheid blijft stijgen

Het aantal banen is met 21 duizend gedaald in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn er 75 duizend banen verdwenen, een daling van 0,9 procent. “We blijven de economische ontwikkelingen nauwgezet volgen en spreken erover met sociale partners”, aldus Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in een reactie. “Er is geen simpele oplossing of één druk op de knop om dit probleem in kort tijdbestek op te lossen.”

Groei Duitsland stokt, kleine meevaller Frankrijk

De groei van de Duitse economie is in het derde kwartaal vertraagd tot 0,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In Frankrijk is dankzij een groei van eveneens 0,2 procent een einde gekomen aan maanden van stilstand.

Met de vertraging lijkt de Europese schuldencrisis steeds meer vat te krijgen op de Duitse economie. In het tweede kwartaal werd een groei genoteerd van 0,3 procent. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de grootste economie van Europa nog met een half procent. Het groeicijfer van 0,2 procent is wel wat beter dan de 0,1 procent waarop gerekend was door economen.

De onverwachte groei voor Frankrijk is de eerste sinds het derde kwartaal van vorig jaar. De nulgroei van tweede kwartaal is echter naar beneden bijgesteld tot min 0,1 procent. In de kwartalen daarvoor was wel sprake van nulgroei.

    • Annemarie Coevert