Utrecht verwijt Rijk afschuiven van afgewezen asielzoekers

Door onze correspondent

De gemeente Utrecht verwijt het Rijk de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers af te wentelen op gemeenten, hoewel het die opvang tegelijk verbiedt. Dat blijkt uit een rapport over ‘buitenlandse daklozen’ van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel verwijst uitgeprocedeerde asielzoekers volgens dit rapport „actief met adressen en telefoonnummers” door naar Utrecht en andere grote steden en „zadelt gemeenten op met schrijnende situaties”.

Sinds begin 2010 mogen gemeenten geen uitgeprocedeerde asielzoekers meer opvangen van het Rijk. Opvang zou terugkeer naar het land van herkomst vertragen. Toch blijven asielzoekers naar gemeenten stromen. „De noodopvang in Utrecht staat goed bekend, dus zeggen ze in Ter Apel: ‘Ga daar maar naartoe’”, zegt een woordvoerder van de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (volksgezondheid, D66). Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben een crisisopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die ziek zijn of kinderen hebben.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), waar ‘Ter Apel’ onder valt, herkent zich niet in het beeld dat Utrecht schetst. Volgens het COA krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers altijd een aanbod voor opvang van de overheid, als ze meewerken aan terugkeer naar het land van herkomst. „Als mensen op straat komen te staan, is dat uiteindelijk hun eigen keuze. Het is niet aan ons hen naar een bepaalde stad te verwijzen.”

De Utrechtse wethouder Everhardt is ook boos over het plan in het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te stellen. Kwetsbare asielzoekers zouden geen hulp meer durven aannemen uit angst in de gevangenis te belanden. Het Utrechtse rapport noemt voorbeelden van ernstig zieken die gemeenten het afgelopen half jaar aantroffen op straat. Het betrof mensen met hepatitis C, een beschadigde lever, een hiv-besmetting, een bijna blinde man, psychiatrische patiënten en diabetespatiënten. „Sluitende rijksaanpak is uit beeld geraakt en de problemen stapelen zich op.”

    • Enzo van Steenbergen