Rutte: samenwerken met oppositie - snel duidelijkheid over dagbesteding

Rutte: We gaan niet autistisch het regeerakkoord uitvoeren, maar zorgen voor een breed draagvlak. ANP / Phil Nijhuis

Het kabinet zal de komende jaren ook naar de oppositie luisteren bij het uitwerken van zijn plannen. Ook komt er snel duidelijkheid over de dagbesteding voor gehandicapten en bejaarden. Dat beloofde premier Rutte bij het Kamerdebat over regeringsverklaring.

Rutte zei dat het kabinet ‘zo min mogelijk’ direct met volledig uitgewerkte voorstellen zal komen, maar eerst de hoofdlijnen zal bespreken en daarbij ‘recht te doen aan de opvattingen die er leven’. Rutte:

“We gaan niet autistisch het regeerakkoord uitvoeren, maar zorgen voor een breed draagvlak.”

Tijdens het tweedaagse debat heeft Rutte een stroom van kritiek gekregen op het regeerakkoord. Wilders haalde gisteren al in felle bewoordingen uit naar het nieuwe kabinet en zette het beleid neer als ‘socialistisch’ en ‘Paars’. Vandaag botste hij bij aanvang van het debat hard met Rutte. Roemer sprak eerder van een neoliberaal kabinet en riep tegenstanders van de plannen op om actie te voeren. De gang van zaken rond de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft laten zien dat protesteren helpt, aldus Roemer. Andere oppositiepartijen stellen zich meer constructief op. Politiek redacteur Erik van der Walle:

“De oppositie vormt niet één blok en je ziet dat Rutte daar op inspeelt. Hij haalde hard uit naar de PVV en de SP, maar stak zijn hand op naar de andere partijen.”

Eerder legde van der Walle al uit dat Rutte ook ‘bruggen moet slaan naar de oppositie’:

“De oppositie heeft gisteren een hele stroom van kritiek geuit. Kritiek over de zorg, over de steun aan Griekenland, over de moeizame start. Noem maar op. Rutte zal vandaag antwoorden geven op de vele vragen van de Kamer, maar hij zal vooral proberen de juiste toon aan te slaan. Hij zal de oppositie niet van zich willen vervreemden, want die heeft hij nodig voor steun in de Eerste Kamer. Hij moet dus ook bruggen slaan naar de oppositie.”

Dagbesteding blijft ook in 2014

Het kabinet maakt binnen enkele maanden duidelijk hoe het wordt geregeld dat ouderen, gehandicapten en mensen met een verstandelijke beperking ook in 2014 dagbesteding krijgen, zei Rutte. Verschillende oppositiepartijen maken zich grote zorgen over de dagbesteding. In 2015 worden de gemeenten er verantwoordelijk voor, omdat die betere voorzieningen kunnen leveren. Gemeenten krijgen daarvoor 75 procent van het huidige budget.

In 2014 verdwijnt echter al het recht op dagbesteding, waardoor onduidelijk is wat er in dat jaar gebeurt met mensen die dagopvang nodig hebben. “Je kunt maar beter zorgen dat je in 2014 niet gaat dementeren”, zei SP-leider Emile Roemer.

Volgens Rutte is nu nog niet te zeggen wat er in 2014 gaat gebeuren, omdat daarover nog afspraken moeten worden gemaakt met de gemeenten. Voor mensen die nu al gebruikmaken van dagopvang, verandert er niets, benadrukte Rutte. Op verzoek van PvdA-leider Diederik Samsom zegde hij toe dat op papier te zetten.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Debat maakt nu al duidelijk dat de omvorming van de awbz niet alleen complex is, maar ook maatschappelijk en politiek explosief.

‘Dreesiaanse’ uistraling

Rutte bestreed tijdens het debat verder de kritiek dat het kabinet van VVD en PvdA geen gedeelde visie heeft, als gevolg van het ‘uitruilen’ van grote onderwerpen tijdens de formatie. Volgens Rutte delen beide partijen wel degelijk een visie op bezuinigingen en economisch herstel.

Rutte zei verder dat PvdA-leider Diederik Samsom en hijzelf hebben gezocht naar bewindslieden met een ‘dreesiaanse’ uitstraling, verwijzend naar de naoorlogse PvdA-premier Willem Drees. “Zij zitten er niet voor zichzelf, maar voor het land. Ze weten hoe je met tegenslag moet omgaan en weten waar ze naartoe willen.”

    • Lex Boon