Rutte: geen garanties over Grieken - Brussel enthousiast over kabinet

DEN HAAG - Premier Mark Rutte op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring van Rutte II. ANP JERRY LAMPEN
DEN HAAG - Premier Mark Rutte op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring van Rutte II. ANP JERRY LAMPEN Premier Rutte op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring van Rutte II. Foto ANP / Jerry Lampen

Premier Rutte zei in het debat over de regeringsverklaring dat we er rekening mee moeten houden dat we een deel van de leningen aan Griekenland niet terugkrijgen. De oppositie zag dat als een breuk met eerdere standpunten maar Rutte ontkende dat.

Twitter avatar vanHijum Eddy van Hijum Rutte vóór verkiezingen: geen extra geld naar Griekenland. Rutte nu: grote risico’s dat het ons geld gaat kosten

Hij benadrukte dat de regering tegen afschrijving van de schulden blijft, maar zei dat het nooit zeker is.

“Ik heb altijd gezegd: als je geld uitleent, loop je altijd risico’s. En zeker aan Griekenland. Het hangt van de troijka af.”

Brussel enthousiast over kabinet

In Brussel is het regeerakkoord met daarin forse bezuinigingen met instemming ontvangen, volgens Rutte. Eurocommissaris Olli Rehn die is belast met begrotingsdiscipline heeft ‘zeer enthousiast’ gereageerd op de plannen zei hij. Volgens de Europese Commissie hebben de coalitiepartijen VVD en PvdA een ‘indrukwekkend pakket’ met ‘stevige hervormingen’ in elkaar gezet, zei de premier. “Het eerste assessment uit Brussel is positief”.

CDA en D66 plaatsten vraagtekens bij de financiële degelijkheid van het pakket. Zo hebben de coalitiepartijen niet afgesproken dat zij gaan ingrijpen als de overheidsfinanciën onverhoopt uit het gareel lopen. In de gedoogcoalitie waren wel zulke afspraken gemaakt, wat uiteindelijk leidde tot de val van het eerste kabinet-Rutte omdat gedoogpartner Geert Wilders niet akkoord ging met extra bezuinigingen.

Alexander Pechtold kon zich ‘niet aan de indruk onttrekken’ dat de samenwerking met de PvdA ertoe heeft geleid dat de financiële teugels wat worden gevierd. Voorafgaand aan de verkiezingen nam Diederik Samsom het nog niet zo nauw met de strenge Brusselse eisen, omdat dit schadelijk zou zijn voor de economie.

Vasthouden aan 3 procent

Rutte antwoordde dat dergelijke afspraken inderdaad niet zijn gemaakt, maar dat de begrotingseisen van Brussel nog wel steeds belangrijk zijn. Die norm bepaalt onder meer dat het begrotingstekort niet boven de drie procent mag uitkomen. Samen met het begrotingsbeleid geeft dit ‘een heel scherp kompas om op te kunnen varen’.

De zorgen van Pechtold zijn daarom volgens de premier onterecht. “Pechtold zoekt iets wat er niet is”, zei Rutte.

“Het enige verschil tussen Dijsselbloem en De Jager is dat de heer Dijsselbloem een stuk dunner is.”

Bovendien zijn de coalitiepartijen gecommitteerd om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Het kabinet voert ‘gewoon een strak begrotingsbeleid’, aldus Rutte.

Sybrand van Haersma Buma vroeg of Rutte kon uitsluiten dat de komende kabinetsperiode extra moet worden gesneden. De premier antwoordde dat het besluit om zestien miljard te bezuinigen is gebaseerd op onafhankelijk advies van de zogeheten Studiegroep Begrotingsruimte. Daarmee verwacht het kabinet te voldoen aan alle begrotingseisen.

Nederland behoudt EU-korting

Nederland houdt overigens de komende jaren de korting van een miljard euro op de afdracht aan de EU. Dat staat in een voorstel voor de begroting van 20014-2020 van EU-president Herman van Rompuy zo meldt Reuters. Nederland krijgt de korting sinds 2007. Ook Groot-Brittannië, Duitsland en Zweden houden de korting. Van Rompuy brengt bovendien de uitgaven terug met nog eens 27 miljard euro.

De Europese Commissie had een meerjarenbegroting voorgesteld van ongeveer duizend miljard euro voor de volledige periode van zeven jaar. In een compromisvoorstel had Cyprus daar al vijftig miljard van af gehaald. De begrotingsvoorstellen worden besproken op een Europese top later deze maand.

    • Marije Willems