PvdA'ers: ingrepen zorg pijnlijkst

PvdA’ers vinden de bezuinigingen op de langdurige zorg, zoals thuishulp en verpleeghuiszorg, de pijnlijkste maatregel uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II. Dat blijkt uit een enquête van NRC Handelsblad en onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl onder PvdA-bestuurders – van raadsleden en wethouders tot burgemeesters en parlementariërs. Aan de enquête deden 559 van de 1.666 bestuurders mee.

Bijna de helft ziet ‘liever niet’ dat er wordt bezuinigd op langdurige zorg, en eenvijfde is ‘absoluut tegen’. Ook de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt vallen slecht; 60 procent van de PvdA-bestuurders is tegen het verkorten van de WW, en de helft kan niet leven met een soberder ontslagbescherming. Ruim de helft is tegen het weghalen van een miljard voor ontwikkelingssamenwerking.

Toch staan de PvdA-bestuurders in grote meerderheid – 86 procent – achter de coalitie met de VVD. Slechts 3 procent noemt de keuze voor deze kabinetspartner ‘zeer slecht’. PvdA-bestuurders staan daarmee positiever tegenover de samenwerking dan hun VVD-collega’s. Van hen toonde zich 71 procent tevreden met de coalitie, zo bleek vorige week bij een soortgelijke enquête onder VVD’ers.

De PvdA’ers vulden de enquête rond het weekend in – voordat definitief bekend werd dat de inkomensafhankelijke zorgpremie zou wegvallen. Liefst 69 procent bleek tevreden met de zorgpremie: 28 procent kon ermee leven en 41 procent was uitgesproken vóór. Bij de VVD was die score omgekeerd: 63 procent was tegen de nivellerende zorgpremie.

Het sneuvelen van de zorgpremie zal echter niet leiden tot grote onrust onder de PvdA-bestuurders, blijkt uit de enquête. Liefst 88 procent ziet het liefst dat herverdeling van het inkomen plaatsvindt via maatregelen rond de inkomstenbelasting, zoals het kabinet nu van plan is.

De steun voor de partijleider blijft groot. Liefst 92 procent staat achter Diederik Samsom. De steun onder VVD-bestuurders voor Mark Rutte was met 77 procent iets minder overweldigend.