Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Plasterk: normering topinkomens raakt vierduizend werknemers

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken verlaat het Binnenhof na de ministerraad vrijdag. ANP / Robin Utrecht
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken verlaat het Binnenhof na de ministerraad vrijdag. ANP / Robin Utrecht Plasterk verlaat het Binnenhof na de ministerraad vrijdag. ANP / Robin Utrecht

Vier- tot vijfduizend werknemers moeten salaris inleveren als het loonmaximum in de (semi)publieke sector straks op een ministerssalaris per jaar terechtkomt. Dat schat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA).

Het nieuwe kabinet wil niet alleen een maximum stellen aan salarissen van topfunctionarissen, maar aan de lonen van alle werknemers die (semi-)publieke taken vervullen. En het salarisplafond moet ook verder naar beneden, van 130 procent naar 100 procent van een ministerssalaris.

“Het is gewoon niet de bedoeling dat mensen die voor de publieke zaak werken, met vier ton naar huis gaan”, zegt minister Plasterk. “Dat geldt ook voor bijvoorbeeld medisch specialisten of werknemers van de publieke omroep.” De lagere salarissen passen volgens hem zowel bij de PvdA als bij de VVD, met als achterliggende gedachte om een “sobere uitvoering” te geven aan de (semi)publieke sector.

Eerste Kamer akkoord met normering topinkomens

Gisteren heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de ‘oorspronkelijke’ wet over de normering van topinkomens, waarin dus het maximum op 130 procent is gezet. De Balkenendenorm, het idee dat publieke bestuurders niet meer zouden moeten verdienen dan een minister, is daarmee wet geworden. Naar aanleiding van deze nieuwe regels gaan per 1 januari ongeveer zevenhonderd bestuurders erop achteruit in salaris, schat minister Plasterk.

‘Handhaving loonplafond geen probleem’

Over handhaving van dat loonplafond maakt Plasterk zich “geen grote zorgen”.

“Een woningbouwcorporatie die volop in de belangstelling staat, zorgt echt wel dat zijn bestuurders hieraan voldoen.”

Mocht dat niet het geval blijken, dan komt Plasterk alsnog met maatregelen, zegt hij.

Bonussen en winstdelingen straks verboden

Het salarisplafond van bestuurders in onder andere het onderwijs, de zorg en van woningbouwcorporaties komt in de aangenomen wet neer op 187.340 euro per jaar. Inclusief onkosten en pensioenbijdrage is het maximale bedrag 228.599 euro. Bonussen en winstdelingen zijn vanaf 1 januari verboden, en de maximale ontslagvergoeding is 75.000 euro. Hiervoor gelden overigens wel overgangstermijnen. Omdat contracten niet zomaar kunnen worden opengebroken, geldt voor bestaande gevallen een overgangstermijn van vier jaar, met nog een afbouwperiode van drie jaar.

In het regeerakkoord staat dat er uitzonderingen mogelijk moeten zijn op de nieuwe, aangescherpte wet waarmee Plasterk zal komen. Dat moeten er “zo min mogelijk zijn”, vindt hij. Wel wil Plasterk bekijken hoe te voorkomen valt dat werknemers de scherpere regels omzeilen: door niet in dienst te gaan, bijvoorbeeld.

“Externe inhuur met een hoger tarief moeten we zien te voorkomen.”