Mediafonds boos op NPO

De publieke omroep biedt aan om de taak van het bedreigde Mediafonds over te nemen. Het fonds is er niet blij mee.

Een koene reddingsactie voor drama en documentaires of een ‘boterzachte’ pr-stunt? Nu het kabinet Rutte II het Mediafonds wil opheffen, belooft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voortaan zelf 14 miljoen euro extra te reserveren voor tv-series, tv-films en documentaires die te duur zijn voor het normale programmabudget.

NPO-bestuurder Shula Rijxman: „We gaan 14 miljoen apart zetten; los van het gewone budget. Zonder voor mediafondsjes te willen spelen, denken we aan een commissie van mensen uit het veld die beslissen wie dat geld dan moet krijgen.”

Hans Maarten van der Brink, directeur van het Mediafonds, is boos. Hij ziet in de geste van de NPO een opportunistische dolkstoot in de rug. Volgens hem probeert de publieke omroep de bezuinigingen af te wentelen op zijn fonds: „Je hoopt toch altijd dat de ratten in het kooitje met te weinig voer elkaar niet gaan opeten. Maar dat doen ze natuurlijk wel. Het is een spelletje: bezuinig maar bij de buren, niet bij ons. Dit is een boterzachte toezegging, een ongeloofwaardig pr-dingetje. Daarom komt het uit de lucht vallen en heeft de NPO niet eerst met ons gebeld.”

Volgens Van der Brink kan de NPO geen extra geld uitgeven omdat de omroep zelf moet bezuinigen: „Natuurlijk gaat dat ten koste van drama en documentaires. Daar komt geen geld bij, daar gaat hoogstens minder geld af.” Eerder kondigde de omroep aan om ter bezuiniging tv-series langer te laten doorlopen en Nederlandse series te vervangen door aangekochte buitenlandse series.

Rijxman licht toe: „Naast die gereserveerde 14 miljoen hebben we in het gewone programmabudget 63 miljoen voor drama en documentaire. Dat proberen we zoveel mogelijk intact te houden. Maar inderdaad, op het totale programmabudget van 560 miljoen moeten we 150 miljoen bezuinigen, dus ik kan niet beloven dat we drama en documentaire helemaal ontzien.”

Hoe komt de NPO op 14 miljoen euro? Het Mediafonds heeft vanaf 2015 een budget van 16 miljoen euro (nu nog 18 miljoen). Twee miljoen daarvan gaat op aan kantoorkosten, salarissen en kosten voor bijeenkomsten en dergelijke. De resterende veertien miljoen die rechtstreeks voor programma’s zijn bedoeld, worden voortaan door de publieke omroep betaald.

De actie lijkt wat voorbarig want het kabinet heeft zich in het regeerakkoord slechts omfloerst uitgesproken over opheffing. Sympathisanten van het Mediafonds zijn net een handtekeningenactie begonnen, er zijn nog andere reddingsplannen.

Juist doordat de NPO zo vooruit loopt op het kabinetsbeleid, voelt Van der Brink zich verraden: „Dit plan komt uit de lucht vallen en is bedoeld om de protesten uit de documentairehoek te smoren, net nu het documentairefestival IDFA begint.”

Rijxman bestrijdt dit met klem: „Het was zaak om snel een stap naar voren te zetten. Ik zit hier niet om het fonds in stand te houden, ik zit hier voor het belang van de sector. Mijn intenties zijn niet anders dan goed.”