Dijsselbloem: groot risico dat Griekenland geld kost

Er bestaat een grote kans dat een deel van de miljarden euro’s die Nederland aan Griekenland heeft uitgeleend nooit meer terugkomt. Deze waarschuwing heeft de nieuwe minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem (PvdA), gisteren in Brussel gegeven.

Hij sprak van „een heel groot risico” dat Griekenland Nederland geld gaat kosten. Dijsselbloem zei dit na afloop van een tweedaags overleg met zijn Europese collega’s van Financiën. Met deze woorden neemt hij nadrukkelijk afstand van zijn voorganger Jan Kees de Jager (CDA) die altijd heeft gezegd ervan uit te gaan dat de leningen aan Griekenland wel terugkomen.

De Jagers uitgangspunt was dat de steun aan Griekenland geen geld kost, maar dat er wel een risico aan vastzit. Dijsselbloem zei in Brussel deze redenering liever om te willen draaien en dat er een heel groot risico is dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen en Nederland dus geld gaat kosten. Dijsselbloem wil zich overigens niet nu al bij deze mogelijkheid neerleggen en staat nog altijd op het standpunt dat Griekenland wel alles zal moeten terugbetalen.

Hij wilde gisteren verder niet in details treden over de risico’s. In totaal heeft Nederland op dit moment bijna 11 miljard euro ‘in Griekenland’ zitten. Het gaat hierbij om 3,2 miljard euro aan rechtstreekse, bilaterale leningen en 7,5 miljard aan garanties die zijn verstrekt via het Europese noodfonds.

De financiële problemen in Griekenland waarmee de eurocrisis begon zijn lang niet opgelost. De ministers van Financiën van de eurozone kregen deze week een rapport waaruit bleek dat de Griekse staatsschuld in 2020 geen 120 procent van het bruto binnenlands product beslaat, zoals eerder was afgesproken, maar 144 procent. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de eurogroep wil Griekenland twee jaar extra geven om het percentage van 120 alsnog te bereiken.

Volgende week praten de ministers van de eurolanden verder. Dan moet er ook duidelijkheid komen over het overmaken van de volgende tranche van 31,5 miljard euro aan Griekenland. Het geld hiervoor is al gereserveerd. Dijsselbloem wil vooralsnog niets weten van een nieuw steunpakket aan Griekenland dat hier weer bovenop zou moeten komen. Hij liet eerder weten dat het land nog te weinig heeft gedaan om de overheidsfinanciën op orde te brengen en dat eerst „betekenisvolle stappen” moeten worden gezet.