Pechtold: van samenhang is geen sprake - Roemer roept op tot actie

In zijn reactie op de regeringsverklaring haalde Wilders fel uit naar het kabinet. Hij zette het beleid neer als ‘socialistisch’ en ‘Paars’. Flinke kritiek had hij op de onrust de afgelopen weken die uiteindelijk leidde tot het schrappen van de inkomensafhankelijke premie.

CU-leider Arie Slob, SP-leider Emile Roemer, CDA-leider Sybrand Buma, GroenLinks-leider Bram van Ojik en D66-leider Alexander Pechtold in de Tweede Kamer. Foto ANP

D66-leider Alexander Pechtold mist iedere samenhang in het kabinet dat PvdA en VVD samen vormen. Dat zegt hij tijdens zijn voordracht in de Tweede Kamer tijdens het debat na de regeringsverklaring. Zijn collega uit de opposite, SP-leider Roemer riep eerder vandaag op tot een grote actie.

Politiek verslaggever Erik van der Walle woont het debat bij, en merkt op dat Pechtold zijn boodschap met veel beeldspraak overbrengt op de Kamer:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Pechtold: formateurs verwachtten dat regeerakkoord bestseller zou worden. En inderdaad, er ligt al een tweede druk. Wel een herziene druk.
Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Genoeg beeldspraak van Pechtold: er is in allerijl een kaartenhuis gebouwd van blauwe en rode kaarten. Van samenhang is geen sprake.

Pechtold hekelt de manier van onderhandelen van de VVD en de PvdA, waarbij wensen tegen elkaar werden uitgeruild. Hij wreef de twee coalitiepartijen de gebroken verkiezingsbeloftes in en memoreerde dat de VVD in de campagne waarschuwde voor het ‘gevaar van de socialisten’ en de PvdA af wilde van ‘Rutte’s rotbeleid’.
“Mensen begrijpen dat politici compromissen sluiten”, zei Pechtold. “Mensen begrijpen niet dat politici hun belangrijkste beloften niet nakomen.”

Pechtold sloot zijn redevoering vanavond af met een sterke oproep naar het nieuwe kabinet:

“Er is gewerkt aan de stevig middenkabinet na een omgevallen gedoogconstructie. Dat staat hier niet. Het wordt tijd dat deze twee partijen met sterke visie hun beslissingen verdedigen en uitvoeren. Het wordt tijd om de valse start van dit kabinet achter ons te laten. Geen gedonder meer. Aan de slag.”

De partijen SGP en ChristenUnie zien te weinig visie bij het nieuwe kabinet, zo bleek uit de redevoeringen van partijleider Van der Staaij en Slob. GroenLinks is voornamelijk kritisch over het beleid dat het kabinet voert ten aanzien van asielzoekers, migranten en ontwikkelingslanden.

Roemer: we hebben gezien dat actievoeren helpt

Tegenstanders van plannen van het nieuwe kabinet moeten actie gaan voeren, zegt SP-leider Emile Roemer vanmiddag in de Kamer. De gang van zaken rond de inkomensafhankelijke zorgpremie heeft laten zien dat protesteren helpt, stelt hij.

“Als het protest luid genoeg is, worden de plannen aangepast: een mooie aansporing voor iedereen die niet blij is met de maatregelen die het kabinet gaat nemen”, zei Roemer vanmiddag tijdens het debat over de regeringsverklaring. Hij riep met name thuiszorgmedewerkers, huurders, chronisch zieken, ouderen en mensen in de bouw op tot protest.

Roemer hekelde de gang van zaken rond de start van het kabinet. “Knullig, verwarrend en onprofessioneel”, oordeelde Roemer. De formatieonderhandelingen gingen te snel en hebben geleid tot een ‘ondoordacht regeerakkoord’. Het kabinet is volgens Roemer niet links, maar neoliberaal, omdat er hard wordt bezuinigd, en niet geïnvesteerd. Ook komt er meer marktwerking en minder sociale zekerheid.

Roemer hekelde onder meer de beperking van de WW-uitkering. Die leidt ertoe dat mensen ‘wegwerpproducten’ worden. Roemer wil er met de vakbeweging alles aan doen om te zorgen dat de plannen van tafel gaan. De SP-leider citeerde met instemming FNV-voorzitter Ton Heerts, die de maatregelen onlangs desastreus noemde en moeilijke tijden voor de PvdA voorspelde.

Wilders: beginnerswerk van sorry-premier

In zijn reactie op de regeringsverklaring haalde Wilders fel uit naar het kabinet. Hij zette het beleid neer als ‘socialistisch’ en ‘Paars’. Flinke kritiek had hij op de onrust de afgelopen weken die uiteindelijk leidde tot het schrappen van de inkomensafhankelijke premie.

Wilders zette voor de schorsing na de regeringsverklaring meteen al de toon door tegen de Kamervoorzitter te zeggen dat de Kamer wat hem betreft meteen door kon gaan want hij had aan ‘drie kwartier niet genoeg om zoveel onzin te verwerken’.

De Kamervoorzitter schorste niettemin gewoon, waarna de PVV-leider als eerste fractievoorzitter tijdens het debat het woord mocht voeren.

“Wat een bende, wat een vertoning, wat een blamage, wat een amateurisme, wat een beginnerswerk van onze ‘sorry-premier’.”

Wilders wil excuses

De PVV-fractievoorzitter begon vervolgens met een opsomming van wat er allemaal mis is aan het kabinetsbeleid. Volgens Wilders moet ‘rooie Rutte’ sorry zeggen voor de nivellering, het hogere eigen risico, sw btw-verhoging, de hogere huren, voor het morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en voor de flits-ww. En hij vroeg zich af of ‘rooie Rutte’ ook ‘sorry’ ging zeggen voor de verkiezingsslogan van de VVD, die immers luidde ‘niet aanpakken, maar doorpakken’. Die had volgens Wilders toch duidelijk moeten luiden ‘niet aanpakken, maar afpakken’:

“Dit kabinet staat voor een socialistische politiek van inkomensverdeling. het zijn de hardwerkende Nederlanders die worden gepakt. De Nederlanders met een klein pensioen, met 1 keer modaal die moeten meer dan 5 procent inleveren. Terwijl Rutte volgend jaar gewoon weer een briefje tekent voor een lening voor Griekenland.”

Het debat naar aanleiding van de regeringsverklaring duurt nog tot vanavond laat. Lees hier onze voorbeschouwing en kijk hier live mee.