'Stuk beter dan eerste versie'

Te veel nivelleren is economisch onverstandig, zegt Roel Beetsma.

Nederland, amsterdam, UVA 29-9-2011 Roel Beetsma foto; Ineke Oostveen
Nederland, amsterdam, UVA 29-9-2011 Roel Beetsma foto; Ineke Oostveen ineke oostveen/Hollandse Hoogte

„Dit akkoord is een stuk beter dan de eerste versie. De inkomenseffecten waren voor sommige huishoudens te groot. Het was niet goed dat er zo’n sterk kantelpunt lag rond de grens van 66.000 euro jaarinkomen, tweemaal modaal.

„Dat was een verkapte belastingverhoging, juist voor inkomensklassen waar de arbeidsparticipatie is toegenomen. Het eerste regeerakkoord was nadeliger voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, want bij hogere belastingen neemt de bereidheid om je op de arbeidsmarkt aan te bieden af.

„Nivelleren is een politiek keuze, maar te veel nivelleren is economisch onverstandig. Op korte termijn is een verschuiving van hoge naar lage inkomens weliswaar goed voor de consumptie: lagere inkomens consumeren meer van elke euro inkomen dan hogere inkomens. Maar op langere termijn is te veel nivellering slecht voor het arbeidsaanbod. Je ontneemt mensen de prikkel om te werken, want er gaat een groter deel van de verdiensten naar de fiscus. Dat is ook de reden dat het Centraal Planbureau nu voorziet dat de werkgelegenheid met 0,9 procent verbetert.

„Het is ook te prijzen dat die perverse prikkels in de zorg teruggedraaid worden. Hogere inkomens zouden zoveel meer aan zorgpremie gaan betalen dat het risico bestond dat zij makkelijker naar de huisarts zouden gaan of zich makkelijker zouden laten doorverwijzen naar de medisch specialist.

„Dat potje van 250 miljoen euro dat gereserveerd wordt voor de ‘sociale agenda’ om de pijn van de bezuinigingen te verzachten is eigenlijk een soort bot dat de PvdA krijgt toegeworpen van de VVD. Het lijkt veel, maar het gaat om een relatief klein bedrag. Het is een afkoopsom met slechts een tijdelijk effect.”