Robert M. wil lagere straf in ruil voor hulp

Robert M. is veroordeeld voor het misbruik van 67 kinderen. Het hoger beroep in zijn zaak nadert. Het OM had dat de ouders liever bespaard.

In de zaak tegen Robert M. vertelden ouders van door hem misbruikte kinderen hoe moeilijk het voor hen was. „Onze kinderen groeien op in een gezin met een geheim”, vertelde één van de ouders aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak. Donderdag begint het hoger beroep in deze zaak.

De ouders waren zeer teleurgesteld dat Robert M. en Richard van O. beroep aantekenden tegen de vonnissen in hun zaak. Doordat ze de zaak opnieuw moeten doormaken, kunnen de gezinnen wat gebeurd is niet afsluiten, zei advocaat Richard Korver destijds. Hij verdedigt de meeste ouders in deze zaak.

Robert M. kreeg in eerste aanleg achttien jaar en tbs opgelegd voor het misbruik van 67 kinderen. Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig jaar tegen hem geëist. Zijn echtgenoot Richard van O. kreeg zes jaar voor medeplichtigheid aan het misbruik door zijn man. Tegen hem was twaalf jaar geëist. Beide verdachten én het OM zijn in beroep gegaan.

1 Begint de hele zaak nu opnieuw?

Donderdag in ieder geval nog niet. Dan wordt alleen een regiezitting gehouden. Daar kunnen het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten verzoeken indienen, bijvoorbeeld om mensen te horen of nader onderzoek te doen. Tijdens de regiezitting wordt ook het verloop van de zaak besproken. Als alle partijen instemmen, kunnen onderdelen van de behandeling worden overgeslagen of bekort. Naar verwachting begint de inhoudelijke behandeling pas komend voorjaar.

2 Waarom ging Robert M. in beroep?

Zijn advocaten gaven daar meerdere redenen voor. Ten eerste had hij strafvermindering moeten krijgen voor zijn medewerking. De rechters hebben erkend dat maar een fractie van het belastend materiaal zou zijn gevonden als M. zijn wachtwoorden niet had verstrekt. In hun oordeel verbleekte die hulp echter bij het misbruik.

Zijn advocaten vinden ook dat zijn tbs-behandeling niet pas na zijn gevangenisstraf moet beginnen. Hij had überhaupt geen tbs opgelegd moeten krijgen, want hij heeft niet willen meewerken aan een psychiatrische rapportage over hem, aldus de advocaten. Verder vinden zij dat de doorzoeking van M.’s huis onrechtmatig was en dat daarom de gevonden kinderporno niet tegen hem gebruikt mag worden. Zijn advocaten vinden ook dat ouders geen spreekrecht hadden moeten krijgen bij de rechter. Omdat inmiddels de wet is gewijzigd waardoor ouders dat recht formeel hebben gekregen, is dit een achterhoedegevecht geworden.

3 Waarom ging Richard van O. in beroep?

Van O. vindt niet dat hij medeplichtig is aan het misbruik door zijn man. Hij neemt daarmee wel een groot risico, want het OM had een veel zwaardere straf, van twaalf jaar, tegen hem geëist dan de zes jaar die hij heeft gekregen. De straf viel lager uit omdat hij is veroordeeld wegens medeplichtigheid en niet voor het juridisch zwaarder wegende medeplegen. Daarvoor is een „bewuste en nauwe samenwerking” nodig, met een gezamenlijk oogmerk. Volgens het OM was daar sprake van, onder meer omdat Van O. precies zou hebben geweten hoe en op welke schaal zijn man kinderen misbruikte. Hij bracht hem ook naar oppasadressen en wenste hem dan „een vruchtbare avond”.

4 Het OM was niet ontevreden over het vonnis tegen M. Waarom ging het toch in beroep?

Het OM wilde voor de ouders de zaak graag laten rusten. Maar toen M. en Van O. beroep aantekenden, is het OM in zogeheten volgappèl gegaan. Als het dat niet had gedaan, had het ingestemd met de straffen zoals die waren opgelegd en zou het niet opnieuw twintig jaar en tbs (Robert M.) en twaalf jaar (Richard van O.) kunnen eisen.

De advocaten-generaal die de verdachten in hoger beroep gaan aanklagen, hebben al zittingen bijgewoond van het eerste proces om zich voor te bereiden.

5 Gaan de ouders in het hoger beroep weer gebruikmaken van hun spreekrecht?

De meeste ouders willen ook in hoger beroep aan de raadsheren gaan vertellen wat hun gezin is overkomen. Dat raadt Korver hun ook aan. Hij denkt dat het belangrijk is voor de raadsheren om geïnformeerd te worden over de gevolgen van het misbruik. En het kan de ouders helpen de regie ‘terug te pakken’.

Sommige verklaringen van ouders zullen worden aangepast, omdat het misbruik langer geleden is. Verklaringen van ouders die niet zelf willen spreken, leest Korver voor. Die mogelijkheid bestond nog niet ten tijde van het proces bij de rechtbank. Ouders volgen opnieuw, via een videoverbinding in een andere zaal, de zittingen.