Drie keer een Beckett op ernstige wijze gespeeld

Beckett All Inclusive, door De Nieuw Amsterdam. Gezien: 8/11, Frascati, A’dam. Tournee t/m 21/12. Inl. www.denieuwamsterdam.nl

Op een bed van glasscherven ontwaakt actrice Ibelisse Guardia Ferragutti. Ze marcheert als een marionet in het rond en valt daarna moe weer in het glas. De gevaarlijke dans geeft een prachtige fysieke vorm aan het zinloze leven van de personages van de Ierse schrijver Samuel Beckett (1906-1989). Samen met drie korte toneelstukken maakt de performance deel uit van een Beckett-avond.

In alle drie die stukken vullen de eenzame personages de leegte van hun bestaan met eindeloos gepraat. In de monoloog Wiegelied wiegt de Vlaamse actrice Saar Vandenberghe zichzelf bezwerend in slaap met verhalen over haar oude moeder. Sabri Saad El Hamus luistert in Krapps laatste band met een bandrecorder naar spoelen die hij dertig jaar eerder insprak. En in Schets voor Theater 1 probeert een zwerver in rolstoel (ook Sabri Saad El Hamus) een blinde lotgenoot (Titus Muizelaar) aan zich te binden met verhalen over een gezamenlijk verleden.

Het gaat daarbij niet meer om wat er gezegd wordt, maar dat er gesproken. De woordenstroom verliest steeds haar betekenis. De levens van de personages kenmerken zich door herhaling. Door die overeenkomst ontbeert de avond dynamiek. Het ernstige spel van de acteurs brengt evenmin enige variatie aan. Vooral Vandenberghe draagt Wiegelied als een plechtig gedicht voor met op ieder woord evenveel nadruk.