‘Dit is de geëigende aanpak’

Deze manier van nivelleren is goed, zegt Lans Bovenberg.

„Voor de korte termijn levert de bijstelling van de plannen voor de economie een kleine plus op. Nu er minder uitschieters zijn in de koopkracht, nu bepaalde groepen er minder hard op achteruitgaan, zorgt dat voor minder onzekerheid bij de consument.

„Er wordt nu op een meer generieke manier genivelleerd, via de belastingen, en dat is toch de meest geëigende aanpak. Je kan alleen zeggen dat het een beetje via de achterdeur gebeurt, via de inkomensafhankelijke heffings- en arbeidskorting. Dat is niet zo transparant. Duidelijker zou zijn als de tarieven van de inkomstenbelastingen veranderen.

„Voor de langere termijn zie ik geen extra voor- of nadeel. Er wordt nu minder genivelleerd, dat is op zich goed voor de economie en goed voor de werkgelegenheid. Aan de andere kant wordt de afbouw van de WW-regeling verzacht. Daarvoor heeft de PvdA extra geld bedongen. Dat kun je ook zien als een vorm van nivellering. En daardoor vermindert ook de prikkel enigszins om aan het werk te gaan,

„Dat de zorgpremie nu niet inkomensafhankelijk wordt, komt de efficiency van het systeem ten goede. Positief vind ik ook dat het eigen risico inkomensafhankelijk blijft. Dat vergroot de houdbaarheid van het zorgstelsel. En een eigen risico is voor de lagere inkomensgroepen in de praktijk snel te veel. De effecten van het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie en het verzachten van de WW vallen voor de lange termijn tegen elkaar weg.

„De afgelopen weken hebben zeker schade aangebracht en bijgedragen aan de onderzekerheid van de consument. Daar staat tegenover dat ze het snel hebben opgelost en dat geeft toch een positief gevoel voor de toekomst. Wat rest, is een klein schrammetje, maar dit kan het begin zijn van iets moois.”