In beeld

De grondige bescherming van het Chinese Partijcongres

Het congres van de Communistische Partij China is de zesde dag ingegaan. Hier worden onder anderen de opvolgers van president Hu en premier Wen benoemd door het Centraal Comité. Wie dat zijn is al duidelijk: respectievelijk huidig vicepresident Xi Jinping en econoom Li Keqiang. Het congres is groots opgezet en goed voorbereid, wat vooruit blijkt uit de enorme groep paramilitairen die een veilig verloop moeten garanderen en iedere ongeregeldheid dienen te voorkomen.
Ook een enorm portret van de voormalig leider Mao Zedong wordt professioneel bewaakt.
Reuters / Jason Lee
Deze paramilitair moet de wacht houden voor de Grote Hal van het Volk, waar het congres plaatsvindt.
Reuters / Jason Lee
Agenten houden de wacht op het Tiananmen-plein in Peking.
Reuters / Jason Lee
Chinese paramilitaire agenten marcheren terwijl een agent per vouwfiets arriveert.
AP / Lee Jin-man
Een parachutist van het Chinese Vrijheidsleger is in de lucht te zien met de Chinese vlag tijdens een lucthvaart-tentoonstelling, die samenvalt met het congres.
AFP / Philippe Lopez
Toeschouwers bewonderen langsrazende straaljagers en vliegtuigen tijdens de luchtvaart-tentoonstelling.
AFP / Philippe Lopez
Een buitenlandse journaliste probeert een vraag te stellen tijdens een persconferentie gegeven door Jiang Weixin, minister en secretaris van het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke-plattelandsontwikkeling.
Reuters / Carlos Barria
Agenten marcheren in de Verboden Stad in Peking.
Reuters / Carlos Barria
Ook burgers tonen betrokkenheid bij het aanwijzen van een nieuwe leider door de nationale vlag uit te hangen.
Reuters / David Gray
Een fietsende paramilitair in de Verboden Stad.
Reuters / Carlos Barria
Reuters / Carlos Barria
Veiligheidspersoneel houden alles in de gaten in de Verboden Stad.
Reuters / Carlos Barria
Het Tiananmen-plein wordt zwaar bewaakt deze week.
AP / Vincent Yu
Een delegatie van de Communisten Partij poseert bij de Grote Hal van het Volk.
AP / Alexander F. Yuan