Brieven over pesten

Pesten is geen natuurverschijnsel

In Haren worden spulletjes vernield. Vervolgens worden kosten noch moeite gespaard om de daders te identificeren. De boodschap is dat vernieling bestraft dient te worden. Ik heb daarentegen nog niemand horen roepen over de noodzaak om de personen te identificeren die Tim Ribberink tot zelfmoord dreven. Pesten wordt klaarblijkelijk als natuurverschijnsel gezien. De aandacht gaat bij dit onderwerp uit naar het slachtoffer. Dat moet weerbaarder gemaakt worden – lessen karate en zo. Het taboe verklaren van pesten komt blijkbaar bij niemand op. Voor pesters is tot op heden de boodschap: met ‘dood door schuld’ kun je wegkomen.

Henk van Buren

Ouddorp

Op internet zijn ze ongeremder

Als scholier in 5 vwo kan ik zeggen dat pesten bij scholen al hoog op de agenda staat. Veel minder aandacht is er voor cyberpesten. Uit onderzoek van Planet Internet en Qrius blijkt dat 18 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens tussen de elf en vijftien jaar weleens gepest wordt via e-mail, internet of msn.

Jongeren zijn in contact via internet vaak ongeremder, doordat ze de gevolgen van hun pestgedrag niet zien. De jongere die gepest wordt, ziet op zijn beurt niet wie er pest. Met cyberpesten is zelfs het huis of de slaapkamer geen veilige plek meer. Aandacht voor cyberpesten is dus nodig – niet alleen op school, maar ook thuis.

Anne Schraagen

Leerling in 5 vwo, Amerongen