AH schort bonus-campagne op

Klanten van Albert Heijn die anoniem gebruik wilden maken van hun bonuskaart, zijn toch individueel door de supermarkt in kaart gebracht. AH koppelde persoonsgegevens, e-mailadressen en andere informatie aan die anonieme bonuskaart door klantgegevens te combineren die het bedrijf verkreeg via AH.nl, AH Fotoservice, AH Telecom, de airmailskaart of de bezorgdienst Appie.

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) handelde AH daarmee in strijd met de privacywet. Klanten die anoniem wilden blijven werd ten onrechte de mogelijkheid van inzage in en correctie van opgeslagen informatie onthouden.

AH bezwoer bij de introductie van de bonuskaart in 1997 dat het niet de bedoeling was om klanten te bestoken met campagnes. Bovendien konden klanten kiezen voor een anonieme bonuskaart. Maar begin dit jaar maakte AH bekend dat klanten die gekozen hadden voor een persoonlijke bonuskaart, extra kortingen aangeboden zouden krijgen via de bonuskaart. Van deze voordelen konden uiteindelijk zo’n 7 miljoen huishoudens profiteren.

Klanten met een persoonsgebonden bonuskaart werd geen toestemming gevraagd voor die campagne. Maar wie, bijvoorbeeld, vaak wijn ‘in de bonus’ koopt, krijgt sinds 2010 individueel folders toegestuurd met de jongste aanbiedingen. Voordien gebruikte AH de bonuskaart alleen voor algemene kortingen en aanbiedingen. Volgens het CBP had AH de klanten die individueel werden benaderd, opnieuw om toestemming moeten vragen.

AH moet nu de anonieme kaarthouders toestemming vragen voor de opslag van gegevens. Wie daarmee instemt, moet ook de gelegenheid krijgen zijn opgeslagen gegevens in te zien.

De marketingcampagnes die AH in voorbereiding had, zijn stopgezet. Het bedrijf gaat de klanten eerst om toestemming vragen, voordat het ‘Mijn Bonus-programma’ opnieuw wordt gelanceerd.