Marxistische theorieën en sekstechnieken

Geïnteresseerd in het marxistisch-leninistisch theoretisch denken binnen de Communistische Partij van China of in seks in China? Nu China een supermacht is geworden, wordt de stroom aan nieuwe websites, blogs en boeken over het Rijk van het Midden onoverzichtelijk groot. Maar in ieder geval vallen voor geïnteresseerden de uitdijende websites van het Chinese Volksdagblad op. Het achttiende Partijcongres is op www.cpc.news van de People’s Daily Online aanzienlijk gevarieerder en luchtiger dan het evenement in de Grote Hal van het Volk zelf.

Oude marxisten en maoïsten kan worden aangeraden even te zoeken naar de persconferenties van vrijdag van de directies van de Centrale Partijschool over de vernieuwingen in het ideologische denken. Uiteraard kijken China-watchers in de loop van deze week uit naar de volgorde waarin negen of zeven mannen met ravenzwart haar zichzelf aan het volk en de wereld presenteren.

Voor de Sinologie-studenten en andere gevorderden die hun Chinees willen oefenen, is het Chinees-Amerikaanse Boxun.org van wetenschapper Watson Meng een aanrader. Boxun is vaak de bron van brekend en gecensureerd nieuws in China en wist al vroeg te melden hoe schandalig en moorddadig de Bo Xilai-clan zich had gedragen.

Hoe snel de Chinese mores aan het veranderen zijn, staat ogenschijnlijk los van het achttiende Nationale Partij Congres en misschien ook weer niet. In ieder geval is Behind the Red Door. Sex in China van Richard Burger voor China-watchers verplichte kost. Tussen alle beschouwingen over de veranderde moraal in een snel urbaniserend land, de terugkeer van de prostitutie en de steeds tolerantere houding ten opzichte van homoseksualiteit verhaalt Burger ook uitvoerig over de geschiedenis van oude en minder oude Chinese sekstechnieken. Het verhaal over hoe in de Qing-dynastie mannen leerden de zaadlozing zo lang mogelijk uit te stellen om kostbare lichaamssappen niet te verspillen is hilarisch, en misschien ook instructief: denken aan arm worden of aan bedorven eten en in ieder geval niet aan de vrouw in kwestie.

Over de stemming in China heeft de Brit Gerald Demos een fascinerend, zij het nogal eenzijdig boek geschreven: The End of the Chinese Dream. Demos was enkele jaren verbonden aan de universiteit van een van China’s snelst gegroeide steden, Chongqing, met 32 miljoen inwoners. De temperatuur beweegt zich niet alleen klimatologisch dichtbij het kookpunt, maar ook in sociaal opzicht. En dat is niet verwonderlijk gezien de wildwest-achtige toestanden in het Chongqingse bedrijfsleven, de vastgoedmarkt en de politiek.

Het is ook de stad waar de Hongkongse triades, misdaadsyndicaten zoals de in Amsterdam ooit bekende 14K, actief zijn. En dan is er natuurlijk het boek van Martin Jacques When China Rules The World. Verplicht en razend boeiend leesvoer voor iedere Nederlander die zich afvraagt of het ooit nog goedkomt.

    • Oscar Garschagen