Opinie

    • John Kroon

Hang eens vaker aan een rekstok

Terwijl Epke Zonderland aan de rekstok oefende op de uitvoering van de Cassina-Kovacs-Kolman-Gaylord 2, timmerden VVD en PvdA een regeerakkoord in elkaar waarin zowaar het woord gymnastiek voorkomt. De coalitie trekt zelfs extra geld uit om te bereiken dat in het primair onderwijs voortaan drie uur per week gymnastiek wordt gegeven.

Misschien kan de premier het daar morgen in zijn regeringsverklaring ook over hebben? Die zorgpremies, dat weten nu wel. (Of niet.) Trouwens: gymlessen kunnen vast helpen om het verder exploderen van de nationale zorgkosten te voorkomen.

Alleen al het gebruik van het woord ‘gymnastiek’ is een verademing, want dat was in het onderwijschinees nogal in onbruik geraakt. Liever spreekt men daar van ‘bewegingsonderwijs’ of over lessen in ‘vitaal burgerschap’. Jammer alleen dat dit onderwijsspecialisme op veel scholen er maar een beetje bij hangt. Misschien heeft dat te maken met de manier waarop in de ‘kerndoelen’, de wettelijke richtlijnen voor scholen, beschreven staat wat er met bewegingsonderwijs moet worden bereikt. Kerndoel 57 begint zo: „De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur.”

Je zou zeggen: jongens en meisjes, hang eens wat vaker aan de ringen of de rekstok, klim in het wandrek, maak een koprol, doe een handstand. Werk aan je lenigheid en conditie. Dat is gezond en helpt tegen overgewicht.

Maar bedenk dan dat de gymleraar (sorry, ‘vakspecialist bewegingsonderwijs’) op veel scholen ontbreekt: dat is zo lastig roosteren en de gewone leerkracht kan het er toch wel bij doen?

Scholen hoeven geen nieuwe Epkes klaar te stomen, al zou dat mooie bijvangst zijn. Maar dat ze inzien dat naast vakken die de rede en de geest prikkelen, ook de fysieke ontwikkeling van kinderen van essentieel belang is, mag van scholen worden verwacht.

En laten ze die lessen dan rustig gymnastiek noemen. Het kabinet doet dat ook.

    • John Kroon