Exploderende huur

Exploderende huur

Er is weinig aandacht in de media voor de gevolgen van het regeerakkoord voor miljoenen huurders. Zelfs de huren voor de lage inkomens mogen extra stijgen: 1,5 procent bovenop de inflatie. Dat betekent dat voor een klein appartement in Amsterdam van 450 euro over 28 jaar maar liefst 1.349 euro wordt betaald. Ook weinig bekend is dat wie meer dan 22.025 euro bruto per jaar verdient, geen cent huursubsidie krijgt. De exploderende huur drijft mensen dus hetzij de armoede in, hetzij hun woning uit. Als dat ‘sterk en sociaal’ uit de crisis komen is, mijnheer Samsom, dan is die slogan gewoon boerenbedrog.

K. Vink

Amsterdam