Astronomie is geweldig, maar je hebt er niets aan

This artist's concept provided by NASA/JPL-Caltech via the Rockford Register Star, shows the rover and descent stage for NASA's Mars Science Laboratory spacecraft during the final minute before the rover, Curiosity, touched down on the surface of Mars. Dan Scharf, a senior engineer with NASA's Jet Propulson Laboratory in California was in charge of the guidance, navigation and control for the backup landing system for the Mars Science Laboratory spacecraft that carried the Curiosity rover to Mars. That backup system would have taken over steering for the spacecraft to hit its landing target, if there had been any problems with the primary landing system. Scharf was a 1991 graduate of Boylan Catholic High School in Rockford, Ill. (AP Photo/Courtesy of NASA/JPL-Caltech via the Rockford Register Star) MANDATORY CREDIT
This artist's concept provided by NASA/JPL-Caltech via the Rockford Register Star, shows the rover and descent stage for NASA's Mars Science Laboratory spacecraft during the final minute before the rover, Curiosity, touched down on the surface of Mars. Dan Scharf, a senior engineer with NASA's Jet Propulson Laboratory in California was in charge of the guidance, navigation and control for the backup landing system for the Mars Science Laboratory spacecraft that carried the Curiosity rover to Mars. That backup system would have taken over steering for the spacecraft to hit its landing target, if there had been any problems with the primary landing system. Scharf was a 1991 graduate of Boylan Catholic High School in Rockford, Ill. (AP Photo/Courtesy of NASA/JPL-Caltech via the Rockford Register Star) MANDATORY CREDIT AP

Op onze buurplaneet Mars – half zo groot als de aarde, en een heel stuk kouder – rijdt sinds een paar maanden Curiosity rond, dat officieel het ‘Mars Science Laboratory’ heet, en inderdaad een compleet laboratorium is. Tot grote vreugde van sterrenkundige Kees de Jager (91), die het op de voet volgt.

Waar hebben ze Curiosity neergezet?

„Een ongelooflijke technische prestatie: in een vallei, de Gale-krater, met middenin een berg van vijf kilometer hoog. Daar zijn nu gedetailleerde opnames van en dan zie je gelaagdheid, verschillende sedimenten die van vochtig tot droog lopen. Dat is dus materiaal dat vroeger in zee heeft gelegen. Er zijn nu voor het eerst ook brokstukken ijs gezien bij een inslagkrater. Die moeten uit de diepe onderlagen gekomen zijn, en je zou verwachten dat ze zullen smelten.”

Zijn er meer interessante dingen bekend intussen?

„Wat ik ook hartstikke leuk vind, is wat er te zien is bij een bepaald deel van een grote kloof die over Mars loopt. Die is 6.000 kilometer lang, en zo’n tien kilometer diep, met steile wanden waar de aarde omlaag is gestort. Ooit is die ergens getroffen door een object van buiten, dat zo groot was dat het aan weerskanten van de kloof een krater heeft gemaakt. Alleen zijn die gaten zo’n 150 kilometer van elkaar verschoven. Dat is een soort continentenverschuiving.

„Daarvan dacht iedereen altijd dat dat op Mars niet kon. De aarde heeft een warme binnenkant, en daar drijven onze continenten op. Je weet niet wanneer die inslag op Mars is geweest, dus ook niet hoelang dat verschuiven geduurd heeft, maar 150 kilometer is een end.”

Hebben we er ook iets aan?

„Het is geweldig, maar je hebt er niets aan, zeg ik altijd over sterrenkunde. Weet je, als je van een tweede planeet de ontstaansgeschiedenis kent dan scheelt dat al zo veel. Tot zo’n dertig jaar geleden kenden we maar één planetenstelsel, het onze. Toen namen we aan dat alle stelsels er wel zo ongeveer zo uit zouden zien. Intussen blijken er totaal andere planetenstelsels te bestaan.

„ Ik denk nog weleens terug aan Jan Janssen, een slim schooljongetje dat sterrenkunde wilde gaan studeren, toen ik net assistent was in 1949. Na een jaar hield hij ermee op. Er is niets meer te ontdekken, ze weten alles al, zei hij. Ik zei dat dat niet waar was, maar natuurlijk kon ik hem niet vertellen wat we dan niet wisten. Hij is toen pastoor geworden. In de Bijbel staat alles wel al vast.”

Waar bent u zelf het benieuwdste naar?

„Nou, ik zou het toch wel prachtig vinden als er leven gevonden werd. Ik verwacht het eigenlijk niet hoor. Het is een tegenvaller dat er geen methaan in de atmosfeer blijkt te zitten. Dat gas wordt uitgestoten door levende organismen. Maar misschien was het er ooit wel, en is het verdwenen in de ijle atmosfeer van Mars.”

Morgen, 13 november, spreekt prof. dr. Kees de Jager over Mars, een bijzondere planeet. 19.30 uur. Sonnenborgh, Zonnenburg 2 Utrecht.

    • Liesbeth Koenen