Nibud-cijfers achterhaald, maar suggereren wel dat koopkrachtverlies meevalt

Het Nibud-rapport dat om 16.30 uur vanmiddag openbaar werd.

De cijfers zijn al achterhaald omdat VVD en PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie geschrapt hebben, maar het rapport van het Nibud dat vanmiddag openbaar werd is wel degelijk interessant: het geeft de indruk dat de koopkrachteffecten voor midden- en lage inkomens minder groot zijn dan eerder werd gesuggereerd.

Uit het rapport (hier in te zien) blijkt dat het regeerakkoord van Rutte II samen met andere factoren (zoals een teruglopend pensioen) kan leiden tot een koopkrachtverlies tot zestien procent. Voor sommige andere groepen berekent het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) een plus van vijf procent.

Die cijfers zijn inmiddels achterhaald omdat de invoering van de inkomensafhankelijke premie van de baan is. De top van het kabinet overlegt sinds vanmiddag 14.00 uur samen met fractieleiders Zijlstra en Samsom over een alternatief plan, waarbij waarschijnlijk wordt genivelleerd via de inkomstenbelasting.

Cijfers achterhaald, maar Nibud suggereert overdreven commotie

De cijfers hebben daarnaast een ‘hoogst theoretisch karakter’ en houden geen rekening met wijzigingen in iemand situatie, zoals baanverlies of pensioen. Daardoor blijft veel in het ongewisse, stelt Erik van der Walle, politiek redacteur van NRC.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Koopkrachtplaatjes hebben ‘hoogst theoretisch karakter’ zegt Nibud: prognose is tot 2017 en plannen van kabinet zijn nog niet uitgewerkt
Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle En daarbij komt dat plannen die van groot belang zijn voor koopkracht nu ook nog worden bijgesteld. Dus….

Het meest interessant is echter, zegt Van der Walle, de suggestie die het Nibud wekt:

“Ze zeggen het niet letterlijk, maar je kunt eruit afleiden dat ze de commotie rond het koopkrachtverlies voor midden- en lage inkomens overdreven vinden, omdat die minder groot is dan eerder werd gesuggereerd.”

Vanaf vanmiddag zitten PvdA en VVD dus al om de tafel om een alternatief voor het omstreden zorgplan te vinden. Er is haast bij, want morgen staat er een debat over op het programma. Het zou kunnen dat dit rapport ook aan die onderhandelingstafel vandaag gaat meewerken. Van der Walle:

“Het is speculatie, maar misschien is het wel zo dat het regeringsbeleid naar aanleiding van deze cijfers minder wordt omgegooid dan eerder werd voorzien.”

    • Peter Zantingh