Pijn bij Dexia niet voorbij

Het Belgisch-Franse fiasco rond Dexia is nog niet voorbij. De twee landen zijn deze week overeengekomen om nog eens 5,5 miljard euro in het restant van de bank te pompen. Ook hebben ze de voorwaarden bijgeschaafd van het garantieplan ter waarde van 90 miljard dollar dat vorig jaar is opgesteld. Maar ondanks deze stappen kunnen Parijs en Brussel er nog niet zeker van zijn dat ze voor het laatst miljarden dollars aan de omgevallen bank hebben besteed.

De kapitaalinjectie lijkt twee redenen te hebben. De eerste is dat Europese autoriteiten willen dat Dexia minder afhankelijk wordt van liquiditeitssteun van de centrale bank, en meer wordt gedwongen om gebruik te maken van duurdere financiering door de markt – ook als dat gepaard gaat met een staatsgarantie. De andere reden is dat het duidelijk is dat verliezen van 9,2 miljard dollar aan posten op de balans van Dexia onder de categorie ‘beschikbaar voor verkoop’ zullen moeten worden afgetrokken van het kapitaal onder de nieuwe kapitaalregels van ‘Bazel III’. Bij elkaar zou dat betekenen dat Dexia negatief kapitaal heeft.

Belgische belastingbetalers vragen zich wellicht af waarom hun regering 53 procent van het nieuwe kapitaal levert. Sinds Brussel de Belgische consumentenbank van Dexia vorig jaar nationaliseerde, bevindt slechts 6 procent van de overgebleven 309 miljard euro aan kapitaal van de bank zich in België, tegenover 29 procent in Frankrijk. Het antwoord is dat de bank al 53 miljard euro aan garanties heeft opgeslokt. Als Dexia ten onder gaat, zou België 60,5 procent van het verlies op zich nemen, zo is afgesproken in het originele garantieplan.

De Franse concessie aan Brussel is om het Belgische aandeel van de garantie terug te dringen tot 51 procent. Mogelijke dividenden uit de restanten van de bank zouden in eerste instantie naar de twee landen gaan. Aan de andere kant hebben beide regeringen de kosten verlaagd die ze Dexia in rekening brengen voor hun garantie. Als ze dat niet zouden doen, zou de bank al snel meer kapitaal nodig hebben.

En dan nog is het niet zeker dat Dexia niet meer hulp nodig zal hebben. De bank staat nog voor 68 miljard euro bloot aan de vijf meest problematische landen van de eurozone, en heeft 9,4 miljard euro aan herstructureringsleningen. Verdere verliezen zouden Parijs en Brussel ertoe dwingen om weer een beroep te doen op belastingbetalers.

Breakingviews is een dagelijks commentaar vanuit de City in Londen. Vertaling door Frank Kuin

    • George Hay