‘Nieuwe regels bedreiging voor kwaliteit kinderopvang’

Foto ANP / Lex van Lieshout

Bij ouders en deskundigen is bezorgdheid ontstaan over nieuwe regels voor de kinderopvang, die per 1 januari 2013 van kracht worden. Dat meldt de NOS vanochtend. Door de nieuwe zou de kwaliteit van de kinderopvang in gevaar kunnen komen.

De nieuwe regels bepalen dat leidsters in de kinderopvang per persoon meer baby’s en peuters mogen opvangen dan nu het geval is. Op dit moment geldt dat twee leidsters negen kinderen met de leeftijd 0 of 1 jaar mogen opvangen. Als de nieuwe regels van kracht zijn, mogen daar nog drie peuters aan worden toegevoegd.

BOINK, de belangenorganisatie van ouders in de kinderopvang, denkt dat de meeste kinderdagverblijven de nieuwe regels gaan toepassen en vreest voor de kwaliteit van de opvang. Gjalt Jellesma van BOINK zegt tegen NOS:

“De regels kunnen voor de bedrijven voordelig uitpakken. Juist baby’s zijn extra kwetsbaar en hebben intensieve zorg nodig. Het is onacceptabel dat zij van deze maatregelen de dupe worden.”

Versoepling regels komt anderhalf jaar na beruchte zedenzaak

BOINK vindt het “extra” wrang dat de regels rond de leidster/kind-ratio worden opgerekt, terwijl de commissie-Gunning anderhalf jaar geleen naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak adviseerde deze ratio als een minimumnorm te beschouwen. BOINK zegt niet te weten hoe de nieuwe regels tot stand zijn gekomen, terwijl het ministerie zegt dat ze zijn opgesteld na overleg tussen BOINK en de brancheorganisatie Kinderopvang.

De GGD, namens de overheid verantwoordelijk voor de controle van de kinderopvang, wilde tegenover de NOS geen officiële reactie op de nieuwe regels geven, maar heeft eerder haar zorgen geuit over de verruiming van d eleidster/kind-ratio.