Juristen: plannen regeerakkoord in strijd met onschuldbeginsel

Foto ANP / Lex van Lieshout

Het kabinet schendt het beginsel dat verdachten onschuldig zijn tot hun schuld bewezen is. Die conclusie trekken vooraanstaande juristen en hoogleraren straf(proces)recht in NRC Handelsblad op basis van de afspraken in het regeerakkoord.

VVD en PvdA spraken af om straffen alvast te laten uitvoeren, ook als de veroordeelde hoger beroep aantekent. Het gaat dan om celstraffen van langer dan twee jaar. Als er slachtoffers bij het misdrijf betrokken waren, moet de regel gaan gelden bij straffen van een jaar of langer.

Jan Loorbach, landelijk deken van de Orde van Advocaten, zegt dat dit plan op gespannen voet staat met de rechtsstaat.

“Dit schendt één van de basale uitgangspunten van die rechtsstaat: dat je pas schuldig bent als dat in laatste instantie is beslist.”

‘Kabinetsbeleid in strijd met onschuldbeginsel’

Bijzonder hoogleraar advocatuur Britta Böhler bevestigt die lezing: de tenuitvoerlegging van een straf is verbonden aan een onherroepelijke veroordeling:

“Tot die tijd is een verdachte onschuldig, zo simpel is het. Als het kabinet dus letterlijk uitvoert wat in het regeerakkoord staat, is dat in strijd met het onschuldbeginsel.”

Verdachten kunnen nu ook al in voorlopige hechtenis worden genomen, zonder veroordeling. Maar dat is niet te vergelijken met de uitvoering van een straf, zegt Loorbach:

“Bij voorlopige hechtenis is het maatschappelijk gewenst om iemand vast te houden; het is meer een ordemaatregel om het strafrechtelijk proces goed te laten verlopen. Dat is iets anders dan een vrijheidsstraf opleggen, zonder zeker te weten of daar reden toe is.”