Jaren celstraf geëist tegen directieleden van Chemie-Pack

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot vier jaar geëist tegen drie managers van Chemie-Pack, het bedrijf dat bijna twee jaar geleden in vlammen opging. De brand veroorzaakte grote milieuschade en leidde tot onrust onder de bevolking.

De hoogste eis betrof de algemeen directeur. Tegen de veiligheidsmanager werd drie jaar geëist, tegen de productieleider twee jaar. De drie hebben volgens justitie „welbewust” risico’s van grote ongevallen genomen door gebrekkige naleving van vergunningseisen en een „falende veiligheidscultuur”. Het was niet zozeer de vraag óf het bedrijf zou afbranden, maar wanneer, aldus de officier van justitie gisteren voor de rechtbank in Breda.

De brand is vermoedelijk ontstaan doordat een medewerker een bevroren pomp probeerde te ontdooien met een gasbrander. Dat is hem niet aan te rekenen, vindt het OM, maar wel de bedrijfsleiding die allerlei veiligheidsregels aan haar laars lapte. Daarbij werd de buitenwereld „bewust misleid”, bijvoorbeeld door „verboden handelingen” op te schorten zodra een inspecteur op bezoek zou komen.

Volgens justitie werden gevaarlijke stoffen zonder vergunning opgeslagen en verwerkt op een buitenterrein, waar brandvoorzieningen ontbraken. De pomp die in brand raakte, stond tegen de voorschriften in buiten, evenals een stoomketel waarmee containers werden opgewarmd. Er werden gevaarlijke stoffen gemengd op een manier die niet was geoorloofd. En op de dag van de brand werden brandbare stoffen verwerkt op plaatsen waar dat niet mocht.

Op de dag van de brand is „letterlijk een kruitvat” ontstaan, „waar uiteindelijk de door een werknemer gebruikte gasbrander de spreekwoordelijke lont was”, aldus het OM. De brand had volgens de officier van justitie evengoed op andere wijze kunnen ontstaan, bijvoorbeeld door een „fatale vonk” van onveilige mobiele telefoons, of van heftrucks die als „botswagens” werden gebruikt en regelmatig containers lek reden.

De drie managers hebben ontkend dat zij wisten dat een pomp met een gasbrander werd ontdooid. Maar of zij dat wisten doet er niet veel toe, meent het OM, want ze waren wél op de hoogte van verboden handelingen binnen het bedrijf die eveneens tot brand hadden kunnen leiden. Het OM noemt het verder „storend” dat de managers volhouden dat aan de veiligheidscultuur weinig mankeerde. „Men blijft ontkennen”, aldus de officier, die om die reden ook geen heil zag in een voorwaardelijke straf.

Uitspraak 21 december.