Brieven over de zorgpremie

None

In de commotie rond de inkomensafhankelijk zorgpremie is één aspect weinig aan bod gekomen – de maatregel zou de zorgkosten hebben laten stijgen.

Een belangrijke oorzaak van het probleem van de zorgkosten is het feit dat patiënten geen flauw idee hebben wat zorg kost. Mensen vragen bij een eenvoudige aandoening al gauw om verdere diagnostiek, ongeacht de noodzaak. Door de in 2006 ingevoerde marktwerking wordt dit versterkt. Huisartsen die van oudsher terughoudend zijn met diagnostiek en behandeling worden door het marktmodel onder druk gezet om hierin mee te gaan.

Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie staat haaks op het kostenbewustzijn bij de patiënt. Bij een inkomensafhankelijke premie is er immers geen enkele relatie meer tussen de premie en de kosten. Lage inkomens hoeven slechts een premie van twintig euro per maand te betalen. Dan lijkt zorg niet zo duur. Bovendien wordt ook het eigen risico inkomensafhankelijk. Vooral voor de laagste inkomens wordt het eigen risico zo laag dat dit snel besteed is en het inzicht op de zorgkosten vervolgens verdwijnt.

Kostenbewustzijn is ook nodig om te regelen dat de patiënt niet een dure oplossing kiest als er ook een goedkope is. Oud-minister Klink (Volksgezondheid, CDA) heeft onlangs berekend dat er miljarden euro’s bespaard kunnen worden als onnodige diagnostiek en behandeling achterwege blijft.

Het is goed als de maatregel wordt ingetrokken! Dit levert geen gat in de begroting op, de staatsschuld verandert niet en premier Rutte hoeft niet meer het onmogelijke uit te leggen.

Hans Gimbel

Huisarts te Heerhugowaard

Ultrarechtse borrelpraat van Big Brother Bakas

Trendwatcher Adjiedj Bakas denkt een oplossing gevonden te hebben voor de problemen rondom de zorgpremie – maak deze afhankelijk van de calorie-inname (Opinie, 5 november). Aanvankelijk dacht ik nog dat dit een geval van superieure ironie was; mensen met een laag inkomen die zich vrijwillig onderwerpen aan de tucht van een app op hun smartphone die de aankopen van hun ‘hapjes en drankjes’ registreert, gekoppeld aan een GPS-systeem dat controleert of ze niet stiekem een snackbar bezoeken. Tussen de regels door las ik een verlangen naar enkelbanden, strafkampen en, waarom niet, openbare terechtstellingen.

Big Brother Bakas is evenwel bloedserieus.

In de wereld van Bakas worden dit soort inzichten waarschijnlijk ervaren als verfrissend. Hij laat zich vast goed betalen in het lezingencircuit voor deze ultrarechtse borrelpraat. Hier beneden, in de echte wereld, zien wij daarentegen een windbuil in een maatpak wiens filosofie zich laat samenvatten in drie woorden: ‘sterf, onderklasse, sterf!’

Robert van der Tol

Groningen

Dan heb ik liever een belasting op calorieën

Adjiedj Bakas wil de zorgpremie afhankelijk maken van de calorie-inname, via een bonus-malussysteem. Dit kan eenvoudiger, via een belasting op calorieën. Een eerste stap zou kunnen zijn om het hoge btw-tarief te heffen op alle voedingsmiddelen, met uitzondering van groente en fruit.

Dr.Ir. W.J. Oosterkamp

Oosterbeek

Schuld van journalisten!

Naar aanleiding van de discussies over de zorgkosten kom ik tot de conclusie dat journalisten de ongunstige beeldvorming over de regeringsplannen in stand hielden. De media wakkerden de tweespalt aan in plaats van deze objectief te beschrijven, en negeerden het feit dat de plannen nog moesten worden uitgewerkt. Voortdurend voedden ze de angst voor koopkrachtverlies.

Het lijkt wel of de journalisten erop uit zijn om zo veel mogelijk sensatie te creëren.

Anushka Enthoven

Haarlem

    • Hans Gimbel
    • Dr. Ir. W.J. Oosterkamp
    • Anushka Enthoven
    • Robert van der Tol