'Belastingtarieven alsnog hoger na aanpassing regeerakkoord'

Het kabinet-Rutte II overweegt de beloofde belastingverlaging niet in te voeren nu besloten is de inkomensafhankelijke zorgpremie te schrappen.

Dat meldden bronnen binnen VVD en PvdA. De coalitiepartijen bereikten vrijdag nog geen definitief akkoord over het alternatief voor het schrappen van het zorgplan dat met name binnen VVD-gelederen op harde kritiek stuitte.

Het kabinet laat dit weekend het Centraal Planbureau en ministeries opties doorrekenen. Daarbij gaat het om maatregelen die gemiddeld genomen hetzelfde nivellerende effect hebben dat werd beoogd met de inkomensafhankelijke zorgpremie.

In de meest waarschijnlijke variant is geen sprake meer van verlaging van belastingtarieven. De tweede en derde schijf zouden juist stijgen naar 44 en 46 procent (nu 41,95 respectievelijk 42 procent). Het hoogste tarief zou niet dalen naar 49 procent maar op 52 procent blijven. Dit is ongunstig voor de hoge inkomens.

De in te voeren arbeidskorting van 500 euro zou met enkele honderden euro’s worden verhoogd, maar boven een inkomen van 60.000 euro per jaar worden afgebouwd. Dit laatste is ook ongunstig voor hoge inkomens. Het huidige systeem van de zorgtoeslag blijft dan gehandhaafd.

Uit de doorrekening moet blijken of deze maatregelen de gewenste effecten hebben. De PvdA wil dat de inkomensverschillen minder groot worden, de VVD eist dat de hoge inkomens in deze kabinetsperiode niet meer dan 4 procent inleveren.

VVD en PvdA hopen daarna het alternatief te kunnen presenteren, een dag voordat premier Mark Rutte in de Tweede Kamer de regeringsverklaring aflegt.

Na crisisoverleg binnen de coalitie werd gistermiddag bekend dat het zorgplan zoals dat in het regeerakkoord staat, van tafel gaat. PvdA-leider Diederik Samsom: „Eén instrument is kennelijk verkeerd gekozen, althans daar lijkt het op.”

Met het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie valt één pijler van het regeerakkoord weg. Samsom: „Een stabiele coalitie hoort elkaar te hulp te schieten.”

De hoofdrolspelers beklemtoonden allen dat de nieuwe onderhandelingen in „goede sfeer” verlopen. „We moeten niets overhaast doen”, zei VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Zijn fractie komt maandag opnieuw bijeen om over de kwestie te spreken.