Zorgplan van tafel, coalitie zoekt uitweg

Premier Mark Rutte komt aan op het Binnenhof voor de ministerraad. De coalitie is nog hard op zoek naar een uitweg nu het zorgplan van tafel is. Foto ANP / Robin Utrecht

VVD en PvdA willen de inkomensafhankelijke premie in de zorgverzekering schrappen. In Den Haag wordt gewerkt aan een alternatief waarbij nivellering van inkomens, zoals overeengekomen in het regeerakkoord, wordt bereikt via ingrepen in de inkomstenbelasting. Dit zeggen bronnen in de coalitie tegen NRC Handelsblad.

Een akkoord is er nog niet, schrijft politiek redacteur Derk Stokmans vanmiddag in de krant. Er liggen nog meerdere mogelijkheden op tafel. Stokmans:

“Vanmiddag zou worden doorgepraat over varianten om via de inkomstenbelasting de door de PvdA gewenste nivellering door te voeren. Op tafel liggen onder meer mogelijkheden om de belastingtarieven te verhogen of de belastingschijven te verkorten, alsmede andere ingrepen die de belastingdruk voor lagere inkomens verkleinen ten opzichte van hogere inkomens.”

In beide partijen wordt benadrukt dat ze bereid blijven elkaar tegemoet te komen in hun voornaamste politieke doelstellingen. Stokmans:

“Voor de VVD is dat sanering van de overheidsfinanciën, voor de PvdA nivellering. Het komt er nu alleen nog op aan de beleidstechnische oplossingen te vinden waarin beide doelstellingen tot uiting komen, aldus bronnen bij beide partijen.”

Gisteravond voerden bewindslieden van VVD en PvdA in aanwezigheid van de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Halbe Zijlstra (VVD) spoedoverleg in het Torentje van premier Mark Rutte. Dit volgde op contacten tussen Samsom en Zijlstra de afgelopen dagen, waarin de PvdA bereidheid toonde mee te denken over alternatieven voor de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Ministers zwijgen

Ministers die uit de ministerraad kwamen wilden vanmiddag niks zeggen over de aanpassing van de omstreden plannen, meldt Novum. Als eerste verliet minister van Volksgezondheid Edith Schippers het ministerie van Algemene zaken. “Wij zijn in gesprek, maar ik kan er geen mededelingen over doen.”

Ook minister van Economische Zaken Henk Kamp liet niets los. “Het onderwerp zorgpremie is vanmorgen besproken, maar wat besproken is daar doe ik geen mededelingen over.” De sfeer in de Trêveszaal was volgens de bewindsman goed. Zijn collega voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) wilde inhoudelijk evenmin iets kwijt.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk liet weten dat hij vertrouwen heeft in een oplossing. Mogelijk worden laar meer details bekend. “Je weet maar nooit”, zei hij.

VVD-fractie bijeen

De VVD-fractie is vanmiddag bijeengekomen voor een extra vergadering over de aanpassingen, meldt de NOS. Het is vooral de achterban van de VVD die grote problemen heeft met de inkomensafhankelijke premie. Bij de PvdA wordt er mogelijk een extra vergadering gehouden. Kamerleden moeten zich in ieder geval beschikbaar houden vandaag.

    • Lex Boon