Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Top Zonnehuizen was gewaarschuwd voor een bankroet

De toenmalige top van de eind vorig jaar failliet verklaarde zorginstelling Zonnehuizen is al drie jaar geleden gewaarschuwd voor een faillissement. Zonnehuizen, een landelijk opererende antroposofische instelling voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische bijstand (92 miljoen omzet, 2.300 medewerkers), kwam in problemen door te snelle groei, slechte administratie en zwak management. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Zonnehuizen, dat inmiddels een doorstart heeft gemaakt met hulp van ondernemer Loek Winter en jeugdzorginstelling LSG-Rentray, werd tussen 2005 en 2008 driemaal zo groot als gevolg van snel opeenvolgende fusies met andere antroposofische zorginstellingen. Dat werd zo slecht gecoördineerd dat adviseur en huisaccountant PwC in 2009 in een vertrouwelijk rapport alarm sloeg vanwege „ernstige risico’s voor de continuïteit”. De accountant keurde de cijfers niettemin goed.

Het rapport, waarover deze krant beschikt, schetst een vernietigend beeld van de organisatie. De administratie was een puinhoop, de zorginstelling had slecht zicht op de verleende zorg, op de facturering, de waarde van het vastgoed en de kredietportefeuille. Vaak wist men intern niet tegen welke rente leningen waren afgesloten. De leiding had beperkt zicht en beperkt grip op de organisatie. Bovendien leek er helemaal geen plan te bestaan om alle nieuw verworven instellingen tot één nieuwe organisatie te smeden.

Ondanks wachtlijsten en vrijwel gegarandeerde omzet ging Zonnehuizen in een beschutte ‘markt’ eind vorig jaar bankroet. De instelling, die hoofdzakelijk uit AWBZ-premies wordt gefinancierd, leed volgens de laatst bekende cijfers over 2010 18 miljoen euro verlies op een omzet van 87 miljoen euro.

Het ministerie van Volksgezondheid onderzocht zijn eigen rol en die van andere toezichthouders en zorgverzekeraars bij de deconfiture. Uit het onderzoek dat vorige week werd afgerond, blijkt dat Zonnehuizen de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet informeerde over de ernstige financiële situatie. Ook de voormalige raad van toezicht zou tegenover zijn opvolger een te rooskleurig beeld hebben geschetst. De leiding van Zonnehuizen verloor uiteindelijk het vertrouwen van toezichthouders, werknemers en cliëntenraad.

Voormalig bestuursvoorzitter Frans Broekhuizen en voormalig voorzitter van de raad van toezicht John Luijten weigeren commentaar.

Zonnehuizen was verblind door medeleven: pagina 30-31