OM eist voorwaardelijke celstraf tegen oud-rechters - ‘begrijpelijk’

Het OM eist een voorwaardelijke celstraf van vier maanden tegen de oud-rechter Hans Westenberg en twee maanden tegen Pieter Kalbfleisch, plus een maximale werkstraf van 240 uur. Ze worden verdacht van meineed in de langlopende Chipsholzaak.

Het OM eist een voorwaardelijke celstraf van vier maanden tegen de oud-rechter Hans Westenberg en twee maanden tegen Pieter Kalbfleisch met een proeftijd van twee jaar, plus een maximale werkstraf van 240 uur. Ze worden verdacht van meineed in de langlopende Chipsholzaak.

Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Het is buitengewoon kwalijk dat rechters Kalbfleisch en Westenberg integriteit rechterlijke macht hebben geschaad, aldus OM.

Het OM acht bewezen dat de twee onder ede tijdens een voorlopig getuigenverhoor in 2010 valse verklaringen hebben afgelegd over de vraag of ze met elkaar bevriend waren. Westenberg zou bovendien in 2006 ten onrechte onder ede verklaard hebben dat hij niet had gebeld met een advocaat in de zaak.

‘Lage straf is begrijpelijk’

De oud-rechters hoeven van het OM niet achter tralies omdat ze al gestraft zijn door een hausse aan publiciteit. Bovendien acht het OM het niet bewezen dat de rechters contact hebben gehad over de Chipsholzaak, waardoor ze op meineed over dit punt worden vrijgesproken. Daarom is deze strafeis begrijpelijk, zegt onze redacteur Marcel Haenen, die bij de zitting aanwezig was.

“Het enige dat volgens het OM bewezen is, is dat ze hebben gejokt over het aantal etentjes dat Kalbfleisch en Westenberg samen hadden. Dan kun je ook niet verwachten dat ze een hele zware straf krijgen. Het gaat nu eigenlijk niet meer om iets heel ernstigs, omdat het liegen over Chipshol niet bewezen wordt geacht. Het OM wees ook op het blanco strafblad van de heren.”

Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Rechters mogen samen borrels drinken. Prima. Maar niet erover liegen. Dat is heel erg, zegt OM. #kalbfleisch

‘Ex-vrouw Kalbfleisch heeft zitten ratelen’

De ex-vrouw van Kalbfleisch legde onlangs een belastende getuigenis af waaruit blijkt dat de oud-rechters elkaar wel degelijk goed kenden en vaak samen aten. Ze noemde het “onzin” en “absoluut niet waar” dat de rechters maar één keer bij elkaar over de vloer zijn geweest, zoals zij zelf verklaarden. Maar volgens de advocaat is de ex-vrouw warrig en zat ze maar wat te ratelen.

Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Justitie leest grappige passages voor uit verklaring ex-vrouw Kalbfleisch. Maar rechter Krol verbiedt zaal te lachen!
Twitter avatar MarcelHaenen Marcel Haenen Ex-vrouw van Kalbfleisch is een emotionele vrouw die heeft zitten ratelen toen ze zei dat Westenberg steeds kwam eten, aldus advocaat.

Rechters logen over vriendschap

De zaak tegen de twee oud-rechters draait om een verklaring van een voormalige griffier die zegt dat Westenberg op verzoek van Kalbfleisch een gunstig vonnis wees in de zogeheten Chipshol-zaak. Vader en zoon Jan en Peter Poot van Chipshol hadden ruzie met zakenpartner Harry van Andel, een vriend van Kalbfleisch. Westenberg behandelde de zaak in 1996 en heeft volgens de griffier expres in het nadeel van Chipshol geoordeeld.

De twee voormalige rechters staan terecht omdat ze onder ede zouden hebben gelogen over hun vriendschap. Ze verklaarden elkaar privé niet te zien, terwijl getuigen verklaard hebben dat ze elkaar wel regelmatig zagen en ook een eetclubje hadden. Het is voor zover bekend de eerste keer dat rechters in Nederland terecht staan voor meineed.