‘Musea R’dam mogen kunst verkopen’

Rotterdam wil het musea makkelijker maken om stukken uit hun collectie te verkopen. Wethouder Antoinette Laan (Cultuur, VVD) schrijft aan de gemeenteraad dat zij het verkopen van objecten door musea „op voorhand niet uitsluit”. Het beheer van uitdijende collecties drukt te zwaar op de begroting van musea. Laan wil toewerken naar „een verantwoord systeem van verzamelen en ontzamelen, gekoppeld aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering”.

Het voorstel sluit aan bij het omstreden voornemen van het Wereldmuseum om de prestigieuze Afrika-collectie te verkopen. Hiermee denkt directeur Stanley Bremer tientallen miljoenen op te halen, waardoor het museum minder afhankelijk wordt van gemeentelijke subsidies.

Dat plan veroorzaakte al veel ophef. Volgens de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten (Lamo ) van de Nederlandse Museumvereniging mogen instellingen die geld ophalen met kunstverkoop, de opbrengst alleen steken in het aankopen of beheren van andere werken. De wethouder wil dit veranderen. Opbrengsten mogen van haar ook worden besteed aan „passieve conservering, ontsluiting en presentatie”. Rotterdam heeft circa een miljoen kunstobjecten in bezit. De werken hangen in vier grote musea: Boijmans Van Beuningen, het Maritiem Museum, het Wereldmuseum en Museum Rotterdam.

Volgens directeur Siebe Weide van de Museumvereniging houdt Rotterdam vast aan de ruimere interpretatie van de Lamo door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hij noemt het vooral opvallend dat Rotterdam de eventuele opbrengst van een verkoop niet per se wil besteden aan het museum zelf, maar mogelijk wil maken dat uit te geven voor een collectie van een ander museum.