Geld bij vertrek uit subsidiestelsel

MC Theater en het Maria Austria Instituut mogen gebruikmaken van een ‘uitstapregeling’ die hun in staat moet stellen om over vier jaar zonder gemeentesubsidie door te gaan. De Amsterdamse gemeenteraad stemde daar gisteren mee in, bij de behandeling van het Kunstenplan. Door enkele moties van GroenLinks werd nog geld verschoven van grotere kunstinstellingen, zoals Eye Filminstituut, naar kleinere, zoals de op jongeren gerichte Toneelmakerij en NedPho GO!, filmfestival Africa in the Picture en debatcentrum Pakhuis de Zwijger. Verder kreeg het plan van wethouder Carolien Gehrels (PvdA, Cultuur) voor de subsidieverdeling de volle steun van de gemeenteraad.

Amsterdam bezuinigt de komende vier jaar jaarlijks 10 miljoen euro op kunst. Er blijft 77 miljoen beschikbaar. Vooral grotere instellingen krijgen minder geld.

Theater De Engelenbak krijgt nog een kans. Het college ging akkoord met een onderzoek naar de vestiging van een 24uurs-café in het theater aan de Nes. Daarmee zou de Engelenbak open kunnen blijven, ondanks de beëindiging van de subsidie.

De Kunstraad had gesuggereerd dat er een regeling moest komen die instellingen een financieel opstapje geeft om zonder subsidie door te gaan. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hadden samen een amendement over deze uitstapregeling ingediend. De twee instellingen die zich hebben aangemeld, krijgen drie keer het jaarlijkse subsidiebedrag. „Niet alleen levert dit de gemeente een besparing van 25 procent op, het stimuleert ook cultureel ondernemerschap en creëert ruimte in het Kunstenplan voor nieuwe initiatieven”, zegt raadslid Marja Ruigrok (VVD).

MC Theater en het Maria Austria Instituut voor fotografie maakten weinig kans op subsidie. „Wij voorzagen dat we niet in aanmerking zouden komen voor de functie van buurtpodium”, zegt Lucien Kembel, algemeen directeur van MC Theater. „Van het Rijk kregen wel als productiehuis al geen subsidie meer. We hebben onze knopen geteld en concludeerden dat de uitstapregeling ons de beste opstap zou geven naar het cultureel ondernemerschap.”

Verscheidene andere culturele instellingen, waaronder Paradiso, de Melkweg, Theater Bellevue en de Tolhuistuin, hadden bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de uitstapregeling. „Het is marktbederf”, zegt Pierre Ballings, directeur van Paradiso. „MC Theater heeft aangekondigd dat het zich wil positioneren als podium en dezelfde groepen wil programmeren die in Paradiso, de Melkweg en Bellevue optreden.”