Functionele, maar wat tuttige blik op Slotermeer

Ineke Teijmant Bart Sorgedrager: De Dobbebuurt Bas Lubberhuizen, € 17,90**

Tuinstad Slotermeer in Amsterdam was toe aan stadsvernieuwing. Reden voor documentair fotograaf Bart Sorgedrager en stadssociologe Ineke Teijmant om andermaal hun disciplines te bundelen. Al eerder richtten zij zich op veranderende buurten en al vaker kwamen daar interessante projecten uit voort.

Ook De Dobbebuurt past in dit rijtje. Hierin leggen ze vast hoe Tuinstad Slotermeer in Amsterdam was en hoe die nu is. Aan de hand van interviews met bewoners, documenten over de ontstaansgeschiedenis van de wijk, historische en nieuwe foto’s, cijfers en infographics weten zij een stadsdeel te portretteren dat zestig jaar geleden is geopend en sindsdien door maatschappelijke veranderingen onderhevig was aan imagowisselingen. Een optelsom van successen en mislukkingen. Het belichten van die veranderende idealen is zowel sociologisch als planologisch interessant. En misschien wel exemplarisch.

De Dobbebuurt is degelijk en volledig. Het bevat alle elementen die we kennen uit de voorgaande werken van dit duo, zoals de uitklappagina’s, de ingestoken historische plattegrond, het sociologisch benaderen van een buurt. Het is niet alleen informerend, maar ook reflecterend. Dat maakt het geheel verantwoord, maar tegelijk ook wat tuttig. Het is mij wat te sociologisch wetenschappelijk, te weinig artistiek. Die volledigheid is goed, maar saai. Het doel lijkt belangrijker dan de vorm. Zo zijn bijvoorbeeld de exterieurfoto’s van Sorgedrager beter dan de interieurfoto’s die hij maakt, maar omdat ook die nodig zijn voor de volledigheid van het verhaal is dat voor hem geen reden ze weg te laten. Ook de vormgeving van het boek is wat schools.

Tegelijk is het goedkoop, toegankelijk en interessant voor een breed publiek. Die puurheid en functionaliteit is te waarderen. Als fotoboek alleen volstaat het niet, maar misschien zouden dit soort boeken als een apart genre moeten worden beoordeeld.

    • Sterre Sprengers