Fouten in dossier verzakt complex

De gemeente Heerlen heeft onvoldoende rekening gehouden met de risico’s van de constructie en de ondergrond, toen zij tien jaar geleden een vergunning gaf voor de renovatie van de parkeergarage onder winkelcentrum ’t Loon. Ook is het dossier over het complex niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de gemeente.

Vanaf oktober 2011 werd naar aanleiding van scheurvorming gestut in de parkeergarage onder ’t Loon. Vanaf 30 november werden vanwege dreigende verzakking eerst een aantal en daarna alle winkels gesloten en moesten ook de bewoners van appartementen in een flat boven het complex vertrekken. Een deel van het winkelcentrum werd daarna gesloopt. Bewoners keerden vlak voor Kerstmis terug. Het winkelcentrum ging in februari weer open.

Heerlen liet steken vallen bij de renovatie in 2002-2004 en op archiefgebied. Historische gegevens van voor 2000 ontbreken, waaronder de oorspronkelijke bouwvergunningen uit de jaren zestig. Bij de stukken over de renovatie van ’t Loon zit geen omschrijving van de werkzaamheden in de parkeergarage.

Een tweede onderzoek door bureau Twynstra Gudde laat zien dat de gemeente het crisismanagement goed op orde had. Dat stemt burgemeester Paul Depla (PvdA) tevreden. „Wat betreft archivering maakt dit onderzoek duidelijk dat stukken over zulke grote projecten langer moeten worden bewaard dan wettelijk is voorgeschreven. Voorafgaand aan de renovatie tien jaar geleden kon de gemeente niet beschikken over informatie die de Vereniging Van Eigenaren (VVE) wel had.” De VVE wilde de stukken niet geven.

Dat probleem speelt ook nu. Er wordt in opdracht van de VVE onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen van vorig jaar. Depla: „Als gemeente willen we graag informatie, maar we hebben publiekrechtelijk geen middelen om die op te eisen.”