Den Haag bouwt cultuurhuis van 181 mln

Driekwart van de Haagse inwoners is tegen, maar de gemeenteraad stemde voor de bouw van het ‘Spuiforum’ voor cultuur.

De gemeenteraad van Den Haag heeft gisteravond ingestemd met de bouw van een groot, 181 miljoen kostend cultuurhuis op het Spuiplein. Dit ‘Spuiforum’ komt op de plek van de huidige, verouderde Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Het moet onderdak bieden aan het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest.

De bouw van het Spuiforum is omstreden. Tegenstanders vinden dat de gemeente niet 180 miljoen euro in een gebouw mag investeren terwijl er tegelijkertijd fors wordt bezuinigd: het gemeentelijk subsidiebudget voor kunst en cultuur daalt van jaarlijks 63 miljoen euro naar 49 miljoen euro voor de jaren 2013-2016. Veel instellingen vrezen dat ze moeten sluiten, en gezelschappen dreigen te verdwijnen. Ook buurthuizen en bibliotheken moeten dicht wegens de bezuinigingen.

Eerder deze week bleek uit twee opiniepeilingen dat respectievelijk bijna 70 en 80 procent van de Haagse inwoners tegen de komst van het cultuurhuis is. De ondervraagden vinden het plan vooral te duur. Op internet steunen ruim 6.500 mensen een petitie tegen de bouw. In een manifest wordt gepleit voor renovatie van de huidige gebouwen, die uit 1987 stammen.

De coalitiepartijen VVD, D66 en CDA zijn voor de bouw van het Spuiforum, de voltallige oppositie is tegen. Zo spreekt de PVV (zes zetels) van een „Spuimonster”. Coalitiepartner PvdA, met tien van de 45 zetels de grootste partij in de Haagse raad, was verdeeld over het plan. Vorige week liet woordvoerder Jos de Jong tijdens een raadsvergadering weten dat zijn fractie het voorstel steunt, maar dat enkele fractieleden bezwaren bleven houden. Gisteravond stemde uiteindelijk één PvdA’er tegen. Daardoor kreeg het plan toch nog een ruime meerderheid (25 tegen 19 stemmen).

Het 60 meter hoge gebouw moet er in 2018 staan. Den Haag dingt mee naar de kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het stadsbestuur beschouwt het door Neutelings Riedijk Architecten ontworpen gebouw als het sluitstuk van de vernieuwing van het centrum. Met de komst van dit „icoon” op het Spuiplein moet het Spui volgens het college het „Broadway van de stad” worden.

De kosten zijn geraamd op 181 miljoen euro, 80 miljoen minder dan een eerder ontwerp uit 2010. De gemeente neemt de bouwkosten volledig voor haar rekening en draagt jaarlijks negen ton bij aan de exploitatie. De gebruikers betalen de gemeente huur. In de plannen wordt een marge van 5 procent voor overschrijding van de bouwkosten aangehouden. Volgens critici is dat te krap: het zou niet voor het eerst zijn dat de kosten bij een groot bouwproject onverhoopt fors oplopen.

    • Brian van der Bol