Bangmakerij

Een Duits energietekort op windstille donkere dagen is geen schaduwkant van zonne- en windenergie, maar een groeistuip van een kind in ontwikkeling. Fossiele energie raakt op en veroorzaakt klimaatverandering. New York kreeg van orkaan Sandy een ruwe wake-up call.

Radicale vernieuwing van ons energiesysteem is daarom onvermijdelijk en urgent. Iedere vernieuwing vergt aanpassingen van de oude wereld. Energietekorten ontstaan namelijk minder snel als we de energievraag beter gaan managen: mensen en bedrijven belonen als ze met behulp van slimme apparaten en slimme elektriciteitsnetten de vraag naar elektriciteit tijdens piekuren beperken. Het zou ook helpen als Duitsland zijn hoogspanningsnetten van noord naar zuid op orde brengt. Duitse windparken in de Oostzee kunnen dan stroom leveren aan de industrie in het zuiden.

Verduurzaming van het energiesysteem vergt ook nauwe samenwerking en stroomverbindingen met buurlanden. Nederlandse aardgascentrales die nu stil staan, kunnen een tijdelijk Duits energietekort gemakkelijk opvangen. De cruciale vraag is of de gevestigde orde wil helpen om de technologische en sociale omgeving geschikt te maken voor meer hernieuwbare energie.

De keuze is simpel: meedoen aan de oplossing of bestaande belangen verdedigen met bangmakerij over het fluctuerende karakter van zonne- en windenergie. Nieuwe broertjes en zusjes van Sandy zullen niet wachten op een antwoord.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh