Aegon weet dalende lijn wel om te buigen

Verzekeraar Delta Lloyd kwam gisteren met een winstwaarschuwing. Maar Aegon presteerde beter dan verwacht.

Toenemende concurrentie, de nasleep van de bankencrisis van 2008 en wantrouwen van consumenten over producten als ‘woekerpolissen’. Drie oorzaken waardoor Nederlandse banken en verzekeraars op dit moment schudden op hun grondvesten.

Uit berekeningen van vakcentrale FNV blijkt dat sinds de bankencrisis 20.000 banen in de financiële sector zijn verdwenen. Op de ‘planning’ voor sanering staan bijna 17.000 banen. Op dit moment werken circa 56.000 mensen in de sector.

Eerder dit jaar voorspelde hoogleraar financiële markten Arnoud Boot een ontslaggolf in de banksector. „In de komende tien tot vijftien jaar zie ik globaal de helft van het aantal banen verdwijnen”, zei Boot in een gesprek met B&E.

De Nederlandse bankverzekeraar ING maakte deze week bekend dat wereldwijd 2.350 banen worden geschrapt. Het concern heeft op dit moment circa 88.000 mensen in dienst. Bij Nationale Nederlanden verdwijnen 1.350 banen, daarbij gaat het vooral om banen in Nederland. Het overgrote deel van de 1.000 mensen die bij ING Commercial Banking hun baan verliezen, werkt buiten Nederland.

Ook verzekeraar Delta Lloyd kwam gisteren met slecht nieuws en gaf voor dit jaar een winstwaarschuwing af. Het concern verwacht dat de winst dit jaar 10 procent lager zal zijn in vergelijking met vorig jaar. De premie-inkomsten zijn in het derde kwartaal 11 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden.

In tegenstelling tot Delta Lloyd wist Aegon de dalende lijn wel om te buigen. De afgelopen vier jaar heeft het concern bedrijven afgestoten en gesnoeid in het personeel. Wereldwijd zijn 4.000 arbeidsplaatsen geschrapt. Ondanks de verminderde omzet in levensverzekeringen werd in het derde kwartaal een nettowinst van 374 miljoen euro geboekt, tegen 60 miljoen een jaar eerder.

Aegon dankt het hogere resultaat onder meer aan het terugboeken van eerder genomen voorzieningen waar het geen gebruik van heeft gemaakt. Afschrijvingen en andere eenmalige lasten vielen circa 100 miljoen euro lager uit dan een jaar eerder. Dat droeg bij aan de stijging van de nettowinst.

Aegon verkocht in het derde kwartaal 405 miljoen euro aan levensverzekeringen. Dat was vooral te danken aan de goede verkoop in de Verenigde Staten. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje liepen de verkopen echter terug.

Het bezuinigingsprogramma dat Aegon vorig jaar september aankondigde, ligt op schema. De verzekeraar wil, onder meer door 300 banen te schrappen in Nederland, de kosten met 100 miljoen euro verlagen. Van die kostenbesparingen is inmiddels 80 miljoen euro gerealiseerd.

De marges bij de verzekeringsmaatschappijen blijven onder druk staan. Door de crisis is de wet- en regelgeving aangescherpt. Een bijkomend effect is dat de kosten van de financiële dienstverlening transparanter zijn geworden. Veel consumenten zijn niet meer bereid om die kosten te betalen. En de vergelijkingssites, waarbij financiële producten tegen elkaar worden afgezet, verhogen de concurrentie en zetten de marges onder druk.